Hỗ trợ VIP

Khả năng sử dụng & phạm vi của dịch vụ

Đây là một tính năng bổ sung có thể sử dụng trong trường hợp khách hàng lớn hơn yêu cầu một người chuyên dụng và chỉ có thể sử dụng cho kế hoạch cao nhất (Trọn gói) với một phí bổ sung 1000€/tháng.

Phạm vi hỗ trợ chuyên dụng

Một điểm liên lạc chuyên dụng

Bạn sẽ có một nhân viên hỗ trợ chuyên dụng, người sẽ cho bạn biết tên, chuyên phục vụ bạn và doanh nghiệp của bạn, bạn có thể liên lạc được mọi lúc.

Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào một nút chat độc nhất, sẽ cho phép bạn liên lạc trực tiếp với nhân viên chuyên dụng. Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào lịch trình của họ và có thể lên lịch một cuộc gọi với họ.

Ưu tiên tiếp cận với các nhân viên cấp cao

Nếu bạn cần hỗ trợ cao cấp, chúng tôi sẽ ngay lập tứng chuyển bạn đến một nhân viên kỹ thuật cấp 2, người có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp.

Đánh giá cuộc gọi

Bạn có thể đặt trước một cuộc gọi với nhân viên hỗ trợ chuyên dụng để được tư vấn, đào tạo tính năng, hoặc cân nhắc các thay đổi phát triển hệ thống.

Ready to improve your productivity with omnichannel help desk software?​
Start free trial Lên lịch cho Demo

Khả năng sử dụng nhân viên hỗ trợ chuyên dụng

Bên cạnh hỗ trợ chat 24/7 trên trang web của chúng tôi và hỗ trợ email tiêu chuẩn, bạn cũng sẽ nhận được:

  • Hỗ trợ chat chuyên dụng từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều CET Thứ Hai – Thứ Sáu
    • Cuộc gọi nhận ngoài giờ làm việc sẽ được chuyển tiếp sang một hộp thư thoại, và chúng tôi sẽ làm hết sức để gọi lại/hành động NGAY.
  • Hỗ trợ email chuyên dụng từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều CET Thứ Hai – Thứ Sáu
    • Chúng tôi sẽ thu thập các email nhận ngoài giờ làm việc; tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo hành động cho đến ngày làm việc kế tiếp.
  • Hỗ trợ cuộc gọi chuyên dụng: Bạn có thể đặt trước một cuộc gọi với nhân viên hỗ trợ chuyên dụng dựa trên lịch trình khả dụng của họ.

Thời gian phản hồi SLA VIP

Mức độ nghiêm trọngKhái niệmThời Gian Phản Hồi Ban Đầu Được Nhắm ĐếnThời Gian Phản Hồi Tiếp Theo Được Nhắm Đến
Mức độ nghiêm trọng 1 Nguy cấpDịch vụ không hoạt động hoặc không khả dụng. Tình huống này tạm dừng hoạt động kinh doanh của khách hàng, và không có giải pháp thủ tục nào diễn ra.1 tiếng hoặc ít hơn.4 tiếng hoặc ít hơn. Nhân viên hỗ trợ sẽ làm việc với quản trị viên của chúng tôi để khôi phục dịch vụ ngay khi có thể.
Mức độ nghiêm trọng 2 CaoSuy giảm hoạt động đáng kể. Dịch vụ đám mây có thể vận hành nhưng hoạt động bị suy giảm nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đáng kể lên khả năng sử dụng. 1 tiếng hoặc ít hơn.4 tiếng hoặc ít hơn. Nhân viên hỗ trợ sẽ làm việc với quản trị viên của chúng tôi để khôi phục dịch vụ ngay khi có thể. 
Mức độ nghiêm trọng 3 Trung bìnhMột bộ phận thất lạc của dịch vụ đám mây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khách hàng. Ví dụ, những email mới không được tới được, hoặc một tích hợp cụ thể không hoạt động.2 giờ làm việc hoặc ít hơn. Nhân viên chuyên dụng của bạn sẽ bắt đầu liên lạc trong 1-2 giờ, thường là ngay lập tức.2 ngày làm việc hoặc ít hơn Nhân viên chuyên dụng của bạn sẽ giải quyết tất cả giao tiếp và luôn cập nhật cho bạn. 
Mức độ nghiêm trọng 4 Sửa lỗiNghi vấn liên quan tới một lỗi (một vấn đề không quan trọng). Ví dụ, bạn đang gặp một sự cố cụ thể khi sử dụng LiveAgent (vd: một điều khoản quy định cụ thể không làm việc hoặc tương tự).1 ngày làm việc hoặc ít hơn Nhân viên chuyên dụng của bạn sẽ liên lạc với bạn trong 24 tiếng, thường là ngay lập tức.Nhân viên chuyên dụng của bạn sẽ giải quyết tất cả giao tiếp và luôn cập nhật cho bạn.
Mức độ nghiêm trọng 5 Yêu cầuYêu cầu một tư vấn cài đặt, một đề nghị tính năng mới, hay bất kỳ câu hỏi nào khác cho dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi. Ví dụ, cài đặt các điều khiển tự động, tư vấn một cách sử dụng, hỏi về một tính năng, hoặc tương tự.1 ngày làm việc hoặc ít hơn. Nhân viên chuyên dụng của bạn sẽ liên lạc với bạn trong 24 tiếng, thường là ngay lập tức.Nhân viên chuyên dụng của bạn sẽ giải quyết tất cả giao tiếp và luôn cập nhật cho bạn.

Thử LiveAgent ngay hôm nay​

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trợ giúp chuyển đổi từ những giải pháp helpdesk phổ biến

3.000+ đánh giá Capterra GetApp G2 Crowd

Learn with LiveAgent. We share articles about customer service, live chat software, call center setup, self-service support, and more!

Tin tức

Tìm hiểu về phần mềm thương mại điện tử, plugin live chat, VoIP và email, widget chat, softphone VoIP và các công cụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

677682 Custom Roles Available Permissions

Custom roles available permissions

LiveAgent is an integrated customer support software with various features. It offers ticketing system, live chat, social helpdesk, and voice helpdesk. It also provides custom roles for agents with different permissions.

Learn with LiveAgent. We share articles about customer service, live chat software, call center setup, self-service support, and more!

Phát triển doanh nghiệp

Công ty LiveAgent cung cấp các giải pháp hỗ trợ khách hàng và quản lý sự cố thông qua các tính năng như WhatsApp, chatbot, và nội dung tương tác. Đồng thời, họ cũng cập nhật các phiên bản mới và tích hợp với các nền tảng khác nhau như Salesforce.

Get better overview about your support service. Track time spent by each agent supporting customers automatically by LiveAgent’s function - Time tracking.

Time tracking

Time tracking in LiveAgent allows for automatic tracking of time spent by agents on customer support tickets. It also provides the option to force agents to manually input time and add notes. The tracking stops if the agent switches to another ticket or browser tab, ensuring accurate time tracking.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

Start Free Trial x