Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho phần mềm self-service

Chúng ta cùng tìm hiểu vì sao LiveAgent là giải pháp self-service tốt nhất trên thị trường.
 • ✓ Không phi cài đặt    
 • ✓ Dịch vụ khách hàng 24/7    
 • ✓ Không yêu cầu thẻ tín dụng    
 • ✓ Hủy đăng ký bất cứ lúc nào
Được tin dùng bởi
Forbes logo
airbus logo
Nascar logo
Help desk software comparison
Alternatives background

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho phần mềm self-service?

Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng cũng như doanh số bán hàng qua việc hỗ trợ các giải pháp self-service (tự hỗ trợ). Các công cụ self-service tiên tiến được tích hợp với hệ cơ sở tri thức, cổng thông tin khách hàng cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm với chi phí thấp.

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết các giải pháp self-service tốt nhất dựa trên đánh giá xếp hạng của người dùng, các tính năng và mức phí dịch vụ.

 • Bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho phần mềm self-service? - LiveAgent is a fully-featured web-based live chat and helpdesk software. LiveAgent harnesses the power of a universal inbox, real-time live chat, built-in call center, and a robust customer service portal. Join companies like BMW, Yamaha, Huawei and Oxford University in providing world-class customer service.
 • Bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho phần mềm self-service? - Profile - Liveagent
 • Bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho phần mềm self-service? - Products - Liveagent - Reviews
 • Badge for front runner in real estate CRM software
Tính năng Liveagent Zendesk
So sánh Zendesk với LiveAgent.
HelpJuice Zoho Desk
So sánh Zoho Desk với LiveAgent.
Document 360
Điểm đánh giá tổng thể
Điểm số đánh giá chung từ người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.7
LiveAgent nhận được điểm đánh giá là 4.7/5 bởi người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.3
Zendesk nhận được điểm đánh giá là 4.3/5 bởi người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.7
HelpJuice nhận được điểm đánh giá là 4.7/5 bởi người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.5
Zoho Desk nhận được điểm đánh giá là 4.5/5 bởi người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.7
Document 360 nhận được điểm đánh giá là 4.7/5 bởi người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
Mức độ dễ sử dụng
Đánh giá mức độ dễ sử dụng từ người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.6
LiveAgent nhận được điểm đánh giá 4.6/5 cho mức độ dễ sử dụng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.3
Zendesk nhận được điểm đánh giá 4.3/5 cho mức độ dễ sử dụng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.6
HelpJuice nhận được điểm đánh giá 4.6/5 cho mức độ dễ sử dụng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.4
Zoho Desk nhận được điểm đánh giá 4.4/5 cho mức độ dễ sử dụng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.7
Document 360 nhận được điểm đánh giá 4.7/5 cho mức độ dễ sử dụng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
Điểm đánh giá dịch vụ hỗ trợ khách hàng từ người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.7
LiveAgent nhận được điểm đánh giá 4.7/5 cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.2
Zendesk nhận được điểm đánh giá 4.2/5 cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.8
HelpJuice nhận được điểm đánh giá 4.8/5 cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.3
Zoho Desk nhận được điểm đánh giá 4.3/5 cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.9
Document 360 nhận được điểm đánh giá 4.9/5 cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
Khả năng sinh lợi
Đánh giá khả năng sinh lợi so với chi phí bỏ ra của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.7
LiveAgent nhận được điểm đánh giá 4.7/5 cho khả năng sinh lợi so với chi phí bỏ ra của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.1
Zendesk nhận được điểm đánh giá 4.1/5 cho khả năng sinh lợi so với chi phí bỏ ra của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.7
HelpJuice nhận được điểm đánh giá 4.7/5 cho khả năng sinh lợi so với chi phí bỏ ra của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.5
Zoho Desk nhận được điểm đánh giá 4.5/5 cho khả năng sinh lợi so với chi phí bỏ ra của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
4.6
Document 360 nhận được điểm đánh giá 4.6/5 cho khả năng sinh lợi so với chi phí bỏ ra của người dùng đã xác thực trên trang Capterra.
Mức phí dịch vụ
Mức phí phần mềm tính bằng USD cho mỗi tư vấn viên (agent) theo từng tháng.
$15-$39/tháng/agent Đây là khung phí của các gói dịch vụ. Mức phí được tính theo đồng USD cho từng tháng, dành cho một tư vấn viên (agent).
$59-$199/tháng/agent Đây là khung phí của các gói dịch vụ. Mức phí được tính theo đồng USD cho từng tháng, dành cho một tư vấn viên (agent).
$39/tháng/agent Đây là khung phí của các gói dịch vụ. Mức phí được tính theo đồng USD cho từng tháng, dành cho một tư vấn viên (agent).
$120-$369/tháng/agent Đây là khung phí của các gói dịch vụ. Mức phí được tính theo đồng USD cho từng tháng, dành cho một tư vấn viên (agent).
$49/tháng/agent Đây là khung phí của các gói dịch vụ. Mức phí được tính theo đồng USD cho từng tháng, dành cho một tư vấn viên (agent).
Phân loại/Lập danh mục
Phân loại và tạo danh mục cho các cấu trúc lưu trữ dữ liệu kiến thức.
LiveAgent có hỗ trợ tính năng này.
Zendesk có hỗ trợ tính năng này.
HelpJuice có hỗ trợ tính năng này.
Zoho Desk có hỗ trợ tính năng này.
Document 360 có hỗ trợ tính năng này.
Làm việc nhóm
Cho phép các tư vấn viên (agent) phối hợp làm việc cùng nhau để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.
LiveAgent có hỗ trợ làm việc nhóm.
Zendesk có hỗ trợ làm việc nhóm.
HelpJuice có hỗ trợ làm việc nhóm.
Zoho Desk có hỗ trợ làm việc nhóm.
Document 360 có hỗ trợ làm việc nhóm.
Quản trị nội dung
Quản lý nội dung của cơ sở tri thức thông qua trình soạn thảo WYSIWYG.
LiveAgent có hỗ trợ quản trị nội dung.
Zendesk có hỗ trợ quản trị nội dung.
HelpJuice có hỗ trợ quản trị nội dung.
Zoho Desk có hỗ trợ quản trị nội dung.
Document 360 có hỗ trợ quản trị nội dung.
Cây quyết định (Decision Tree)
Khởi tạo cơ sở tri thức tự động / quy trình công việc của cổng thông tin khách hàng dựa trên các trình kích hoạt độc đáo.
LiveAgent có hỗ trợ tiện ích này.
Zendesk có hỗ trợ tiện ích này.
HelpJuice không hỗ trợ tiện ích này.
Zoho Desk có hỗ trợ tiện ích này.
Document 360 không hỗ trợ tiện ích này.
Diễn đàn thảo luận
Cho phép người dùng trao đổi, thảo luận với nhau thông qua các diễn đàn.
LiveAgent có hỗ trợ diễn đàn thảo luận.
Zendesk có hỗ trợ diễn đàn thảo luận.
HelpJuice không hỗ trợ diễn đàn thảo luận.
Zoho Desk có hỗ trợ diễn đàn thảo luận.
Document 360 có hỗ trợ diễn đàn thảo luận.
Kỹ thuật tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm toàn văn (Full text search) cho ra kết quả tìm kiếm của tất cả cụm từ muốn tìm trong hệ cơ sở tri thức của bạn.
LiveAgent có hỗ trợ kỹ thuật tìm kiếm toàn văn (full text search).
Zendesk có hỗ trợ kỹ thuật tìm kiếm toàn văn (full text search).
HelpJuice có hỗ trợ kỹ thuật tìm kiếm toàn văn (full text search).
Zoho Desk có hỗ trợ kỹ thuật tìm kiếm toàn văn (full text search).
Document 360 có hỗ trợ kỹ thuật tìm kiếm toàn văn (full text search).
Quản trị cơ sở tri thức
Cho phép bạn quản lý, chỉnh sửa, khởi tạo và giám sát các hoạt động thảo luận trên diễn đàn, hộp thư phản hồi và góp ý, các câu hỏi thường gặp và các bài viết hướng dẫn người dùng.
LiveAgent có hỗ trợ công cụ quản trị cơ sở tri thức.
Zendesk có hỗ trợ công cụ quản trị cơ sở tri thức.
HelpJuice có hỗ trợ công cụ quản trị cơ sở tri thức.
Zoho Desk có hỗ trợ công cụ quản trị cơ sở tri thức.
Document 360 có hỗ trợ công cụ quản trị cơ sở tri thức.
Cổng thông tin tự hỗ trợ
Cho phép bạn xây dựng một cổng thông tin khách hàng mà ở đó họ có thể xem lại các ticket cũ cũng như các thông tin kiến thức của cơ sở tri thức.
LiveAgent có hỗ trợ cổng thông tin tự hỗ trợ.
Zendesk có hỗ trợ cổng thông tin tự hỗ trợ.
HelpJuice có hỗ trợ cổng thông tin tự hỗ trợ.
Zoho Desk có hỗ trợ cổng thông tin tự hỗ trợ.
Document 360 có hỗ trợ cổng thông tin tự hỗ trợ.

LiveAgent được hơn 30,000 khách hàng doanh nghiệp tin dùng

Forbes logo
airbus logo
Nascar logo
USC logo
LiveAgent được hơn 30,000 khách hàng doanh nghiệp tin dùng
Slido green logo
Help desk templates

Một ứng dụng dành cho các doanh nghiệp đang phát triển

Ứng dụng self-service của chúng tôi được thiết kế để thích nghi với quy mô của các doanh nghiệp. Dù bạn là công ty nhỏ hoạt động theo mùa hay doanh nghiệp lớn thì LiveAgent vẫn có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Giao diện người dùng trực quan dễ sử dụng

Dễ dàng khởi tạo các kho lưu trữ thông tin dữ liệu. Giao diện người dùng trực quan và thiết kế tính hiện đại, trang bị cho bạn khả năng linh hoạt trong việc khởi tạo các hệ cơ sở tri thức với trình soạn thảo WYSIWYG.

WYSIWYG editor for articles by LiveAgent
Customer portal email templates

Khả năng lưu trữ dữ liệu không giới hạn

Một ứng dụng self-service được cho là tốt nhất phải có khả năng lưu trữ thông tin dữ liệu không giới hạn với khả năng truy cập dành cho tất cả khách hàng và thành viên của doanh nghiệp. LiveAgent không có bất kì phụ phí nào cho dịch vụ lưu trữ, phí truy cập hay các cơ sở tri thức phụ.

Đa cơ sở tri thức

Ứng dụng self-service của chúng tôi có thể đảm đương số lượng không giới hạn các hệ cơ sở tri thức nội bộ và bên ngoài. Xây dựng các kế hoạch đào tạo  cho nhân viên mới, các kho dữ liệu dành cho nhiều nhãn hàng/sản phẩmng/ sản phẩm cùng nhiều nội dung khác.

LiveAgent portal cliente
Free knowledge base customizer by LiveAgent

Thiết kế mỹ thuật số

Giải pháp self-service của chúng tôi cung cấp các mẫu template tạo sẵn cho các cơ sở tri thức/cổng thông tin khách hàng mang tính tùy chỉnh cao. Nếu bạn muốn tùy chỉnh thiết kế cho phù hợp với thiết kế nhãn hàng của mình, thì có thể sử dụng ngôn ngữ CSS/HTML.

Tích hợp công cụ live chat

Nâng cấp cổng thông tin khách hàng của bạn qua việc tích hợp công cụ live chat. Cho phép khách hàng liên hệ nhanh chóng nếu họ không thể tìm thấy thông tin mình đang cần. Công cụ live chat của chúng tôi tích hợp với hệ cơ sở tri thức, cung cấp các bài viết hữu ích cho người dùng và là một kênh giao tiếp hữu ích trước khi khách hàng trực tiếp liên hệ với doanh nghiệp.

Tích hợp công cụ live chat
Tích hợp công cụ live chat

Theo dõi và quản lý ticket

Khi nói đến giải pháp self-service thì sự minh bạch là chìa khóa quan trọng. Trao cho khách hàng của bạn một hệ thống theo dõi và quản lý ticket, cho phép họ đọc xem các ticket cũ, các ticket đã được gửi đi cũng như trạng thái giải quyết của chúng.

Ứng dụng self-service của chúng tôi

Peter Komornik

LiveAgent tích hợp công cụ live chat hoàn hảo, hệ thống quản lý ticket và tính năng tự động hóa cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời cho khách hàng của mình.

black Slido logo

Nhưng đó không phải là tất cả

LiveAgent được trang bị rất nhiều tiện ích tân tiến giúp bạn nâng cao dịch vụ khách hàng và bán hàng của mình. Cổng thông tin tự hỗ trợ của chúng tôi trang bị một tổng đài cuộc gọi được tích hợp sẵn, hệ thống quản lý ticket đa kênh, khả năng tích hợp với mạng xã hội, và công cụ live chat phiên bản gốc.

Customer service templates

Tiết kiệm tới 15 giờ làm việc mỗi tuần

Tự động hóa các tác vụ mang tính lặp đi lặp lại bằng bộ quy tắc tự động hóa dựa theo sự kiện và thời gian. Bắt đầu nuôi dưỡng quan hệ khách hàng thay vì tập trung vào xử lý các tác vụ vốn có thể được tự động xử lý với chỉ bằng vài cú click chuột.

Tăng doanh số với dữ liệu insight thực tế

Tối ưu hóa chiến lược dịch vụ khách hàng của bạn theo dữ liệu thời gian thực. Làm khách hàng thích thú với các giải pháp self-service thông suốt, trong khi vẫn duy trì được tính sẵn sàng cho quá trình hỗ trợ khách hàng trên tất cả các kênh tương tác.

Reports feature by LiveAgent
LiveAgent CRM integrations

Truy cập tất cả dữ liệu quan trọng qua phần mềm CRM của chúng tôi

Cung cấp dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, cá nhân hóa một cách nhanh chóng nhờ hệ thống CRM tích hợp sẵn của chúng tôi. Khả năng truy cập tất cả thông tin khách hàng chỉ bằng một cú click chuột, bao gồm các đơn hàng và truy vấn cũ trên tất cả các kênh tương tác.

Chính khách hàng của chúng tôi đã nói lên tất cả

 • Partly

  Roman Bosch

  Partly

  Thật vinh hạnh khi có một cổng thông tin tuyệt vời để cải thiện dịch vụ khách hàng của chúng...

 • HostingAdvice.com

  Christine Preusler

  HostingAdvice

  LiveAgent giúp các nhân viên của chúng tôi tăng mạnh khả năng cung cấp dịch vụ hỗ trợ chính xác...

 • covomo

  Karl Dieterich

  Covomo

  LiveAgent giúp chúng tôi đạt được 2 mục tiêu quan trọng: gia tăng doanh số bán hàng và mức độ...

 • HEWO

  Hendrik Henze

  HEWO Internetmarketing

  Chúng tôi dùng LiveAgent từ tháng 8 và chúng tôi thực sự hài lòng với nó.

 • WebMaster Deals

  Razvan Sava

  Webmaster Deals

  Kể từ khi chúng tôi dùng LiveAgent, thời gian hồi đáp của chúng tôi gia tăng 60%.

 • XperienceHR

  Taras Baca

  XperienceHR

  Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng trả tiền của chúng tôi đã tăng 325% trong tháng đầu tiên chúng tôi...

 • TAZAR Group

  Andrej Ftomin

  TAZAR Group

  Phải nói rằng, tôi chưa bao giờ trải nghiệm cách tiếp cận khách hàng chuyên nghiệp như vậy.

 • The Workplace Depot

  Matt Janaway

  The Workplace Depot

  Chúng tôi nhận thấy rằng LiveAgent là giải pháp cho kênh trò chuyện trực tiếp tốt nhất cho đến nay.

 • CSI Products

  Viviane Carter

  CSI Products

  Chúng tôi sử dụng LiveAgent trên tất cả các trang web thương mại điện tử của chúng tôi. Công cụ...

 • Lucky Bike

  Christian Lange

  Lucky-Bike

  Với LiveAgent, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng của chúng tôi mọi lúc mọi nơi.

 • Projure

  Jens Malmqvist

  Projure

  Tôi sẽ giới thiệu LiveAgent cho bất kỳ ai quan tâm đến mong muốn làm cho dịch vụ khách hàng...

 • Websignal

  Catana Alexandru

  Websignal

  Tôi chắc chắn bạn sẽ tốn 90% thời gian trong ngày để sắp xếp các email nếu không có LiveAgent.

 • All British Casino

  Jan Wienk

  All British Casino

  Với LiveAgent, chúng tôi có thể làm cho khách hàng của mình hài lòng với dịch vụ hỗ trợ khách...

 • Norske Automaten

  Allan Bjerkan

  Norske Automaten

  LiveAgent rất đáng tin cậy, mức phí hợp lý, và là một lựa chọn tuyệt vời cho bất kì doanh...

 • Study Portals

  Sissy Böttcher

  Study Portals

  Chúng tôi rất thích LiveAgent vì dễ sử dụng và có nhiều chức năng tuyệt vời, ví dụ như tính...

 • TypoAssassin

  Peter Koning

  TypoAssassin

  Chúng tôi yêu LiveAgent - Giúp chúng tôi chăm sóc khách hàng dễ dàng hơn.

 • Factorchic

  Aranzazu F

  Factorchic

  Chúng tôi mong muốn khách hàng có trải nghiệm dịch vụ khách hàng tốt nhất. Đó là lý do chúng...

 • MyFutureBusiness

  Rick Nuske

  MyFutureBusiness

  Từ khâu cài đặt cho tới hỗ trợ và mọi hoạt động liên quan, đội ngũ LiveAgent luôn làm chúng...

 • 123 Nakup

  Vojtech Kelecsenyi

  123-Nakup

  LiveAgent giúp chúng tôi tiết kiệm hàng giờ làm việc quý giá mỗi ngày với dịch vụ khách hàng bài...

 • Betconstruct

  Rafael Kobalyan

  Betconstruct

  Các đại lý không giới hạn, email, truyền thông xã hội, và hệ thống điện thoại hợp nhất. Tất cả...

 • Atomer

  Martin Drugaj

  Atomer

  Chúng tôi đã sử dụng LiveAgent từ năm 2013. Chúng tôi không thể tưởng tượng được nếu phải làm việc...

 • AVMarket

  Ivan Golubović

  AVMarket

  Nó là một giải pháp thực sự đáng tiền khi có thể hỗ trợ bạn với một lượng lớn yêu...

 • Trung Tâm Tư Vấn Ngôn Ngữ Antalya

  Rustem Gimaev

  Trung Tâm Tư Vấn Ngôn Ngữ Antalya

  Rất khó để quản lý các emails với khách hàng qua Outlook. Với LiveAgent chúng tôi đảm bảo mỗi email...

 • tekRESCUE

  Randy Bryan

  tekRESCUE

  LiveAgent thực sự rất tuyệt vời. Rất nhanh và rất ít công sức bỏ ra, tôi đã cài đặt xong...

 • Marietta Corporation

  Timothy G. Keys

  Marietta Corporation

  Tôi cực kỳ khuyến khích các bạn sử dụng hệ thống LiveAgent, không chỉ như một lựa chọn thế cho...

 • eFortuna

  Mihaela Teodorescu

  eFortuna

  Đội ngũ hỗ trợ của họ luôn phản hồi kịp thời với các giải pháp triển khai nhanh chóng.

 • TrustPay

  Hilda Andrejkovičová

  TrustPay

  Hệ thống giúp chúng tôi phân loại các nhóm Phiếu yêu cầu hỗ trợ khác nhau và giúp theo dõi...

 • Nay

  Alexandra Danišová

  Nay

  Chúng tôi nhận thấy LiveAgent là một công cụ tuyệt với để tương tác với khách hàng.

 • m:zone

  Samuel Smahel

  m:zone

  LiveAgent giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình giao tiếp với khách hàng và cung cấp tùy chọn trò chuyện...

 • Volterman

  David Chandler

  Volterman

  Nói một cách đơn giản - LiveAgent đánh bại mọi đối thủ ở lĩnh vực này, hoặc thậm chí tốt...

Bạn Sẽ Được Chúng Tôi Hỗ Trợ Tận Tâm!

Bạn có biết Huawei, BMW, Yamaha và O2 có điều gì chung không? Bạn đoán đúng rồi đấy... LiveAgent

Dùng thử miễn phí ngay Không cần thẻ tín dụng

Câu hỏi thường gặp

Vì sao bạn nên chọn LiveAgent làm giải pháp thay thế cho phần mềm self-service?

Với LiveAgent, bạn có quyền quản lý tất cả các kênh hỗ trợ trên mạng xã hội của mình. Phần mềm ứng dụng công nghệ đám mây của chúng tôi cung cấp cho bạn một hệ thống hỗ trợ khách hàng rất dễ sử dụng cũng như quản lý. Phí dịch vụ minh bạch và đơn giản, bạn chỉ phải thanh toán theo nhu cầu sử dụng thực tế. Bạn có thể thêm vào, thay đổi hoặc bỏ bớt số lượng điện thoại viên và dịch vụ đi kèm.

Giải pháp self-service của LiveAgent trang bị những tính năng gì?

LiveAgent trang bị rất nhiều tiện ích tự hỗ trợ (self-service) như cơ sở tri thức dành cho nội bộ và công chúng, diễn đàn dành cho người dùng và tư vấn viên, các widget tìm kiếm cùng nhiều tính năng khác.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo