Dùng thử miễn phí
 • Template
 • Mẫu email thay đổi thỏa thuận pháp lý

Mẫu email thay đổi thỏa thuận pháp lý

Mối quan hệ giữa công ty của bạn và khách hàng được chi phối bởi những thỏa thuận pháp lý khác nhau, chẳng hạn như Điều khoản và Điều kiện (T&C), Chính sách quyền riêng tư, Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu (EU), Chính sách cookie, Quy tắc ứng xử, Nguyên tắc Cộng đồng và Chính sách sử dụng được chấp nhận hoặc Chính sách sử dụng hợp lý. Tất cả người dùng và khách hàng phải chấp nhận các thỏa thuận pháp lý của bạn để mua hàng, đăng ký tài khoản cá nhân hoặc đăng ký nhận bản tin.

Quá trình đồng ý với các hợp đồng pháp lý khác nhau thường được thực hiện bằng việc người dùng đánh dấu vào các ô để xác minh rằng người đã đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện. Mọi thỏa thuận pháp lý của bạn phải có sẵn trên trang web và ở cuối bất kỳ thư từ nào để người dùng có thể tham khảo lại những hợp đồng mà họ đã ký kỹ thuật số nếu cần thiết.

Mẫu email thay đổi thỏa thuận pháp lý
Email thay đổi thỏa thuận pháp lý từ YouTube

Doanh nghiệp cập nhật các thỏa thuận pháp lý vì nhiều lý do – từ việc đơn giản là làm cho các thỏa thuận dễ hiểu, hợp lý hóa hoặc mô tả tốt hơn; bằng cách thông báo cho người dùng về các chức năng mới; cho đến thông tin tuân thủ những luật mới như GDPR. Bất kỳ thay đổi nào trong các thỏa thuận pháp lý, bất kể lý do, có thể gây tác động đáng kể đến người dùng và các quyền của họ.

Nếu người dùng đã đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của bạn, thi bạn bắt buộc phải thông báo cho họ về bất kỳ thay đổi nào trước khi chúng có hiệu lực. Điều này cho phép người dùng chấp nhận các thỏa thuận mới, đóng tài khoản của họ hoặc chọn cách không nhận nội dung mới.

Tùy chỉnh mẫu email
Hãy lưu các mẫu của chúng tôi, tùy chỉnh và gửi
 • Cập nhật Điều khoản và Điều kiện [đăng ký] của [công ty]
 • Điều khoản và Điều kiện [đăng ký] của bạn đang được thay đổi
 • Các thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư của [công ty]
 • Đó là dữ liệu của bạn và bạn nắm quyền kiểm soát.
 • Chúng tôi đang cập nhật Chính sách sử dụng hợp lý
 • Chính sách sử dụng được chấp nhận của [Công ty] đang được thay đổi. Đây là những điều bạn cần biết.
 • Chúng tôi đang thực hiện các thay đổi để tuân thủ tiêu chuẩn GDPR mới
 • Một email GDPR khác dành cho bạn…
Clock icon with a rounded arrow

Bạn phải gửi trước những thông báo cập nhật chính sách. Bạn phải để người dùng đủ thời gian phản hồi và/hoặc đọc các thay đổi trong thỏa thuận pháp lý của bạn trước khi chúng có hiệu lực, vì vậy bạn nên gửi email; ít nhất 1 tuần trước khi thực hiện thay đổi. Bạn nên gửi một bản tóm tắt các thay đổi trong email để giúp đẩy nhanh quá trình đạt được sự chấp nhận mới từ khách hàng.

Notification bell

Người dùng sẽ được thông báo về mọi thay đổi nào đối trong thỏa thuận pháp lý, dù lớn hay nhỏ. Ví dụ bạn có một số sửa đổi như sau:

 • Thứ nhất, bạn có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện để chúng trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn.
 • Thứ hai, bạn có thể quyết định yêu cầu thông tin cá nhân từ người dùng nhiều hơn trước đây hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của họ theo cách mới, điều này sẽ ảnh hưởng đến Chính sách quyền riêng tư và/hoặc tuân thủ GDPR.
 • Thứ ba, bạn có thể quyết định thay đổi các quy tắc giới hạn dịch vụ và do đó bạn phải cập nhật Chính sách sử dụng hợp lý sao cho phù hợp.
Open email with a tick

Người dùng phải được thông báo về bất kỳ thay đổi nào và email là một trong những phương pháp phổ biến nhất để thông báo cho họ. Nếu bạn không gửi thông báo cập nhật những thay đổi sắp áp dụng trong chính sách pháp lý thì về mặt kỹ thuật, bạn chỉ thực hiện một thỏa thuận “Browsewrap” (thỏa thuận xác lập bằng truy cập website, có đường link đến tài liệu có sẵn trên trang web của bạn, nhưng người dùng có thể không biết về chúng), nghĩa là người dùng có thể không đồng ý với bất kỳ điều khoản mới nào vì họ không biết về chúng. Thay vào đó, nếu bạn gửi email thông báo cập nhật và/hoặc thực hiện thỏa thuận “clickwrap”(thỏa thuận xác lập bằng nhấp chuột) bằng cách buộc người dùng đồng ý với các điều kiện mới bằng cách đánh dấu vào ô quen thuộc, như vậy thì các thay đổi trong thỏa thuận pháp lý của bạn mới có hiệu lực.

Free 14-day trial. No credit card needed.

Discover all that LiveAgent has to offer, including email templates and canned responses.

Free trial

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Hỏi”, “name”: “Khi nào tôi nên gửi email thay đổi thỏa thuận pháp lý?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Đáp”, “text”: “Bạn phải gửi trước những thông báo cập nhật chính sách. Bạn phải để người dùng đủ thời gian phản hồi và/hoặc đọc các thay đổi trong thỏa thuận pháp lý của bạn trước khi chúng có hiệu lực, vì vậy bạn nên gửi email; ít nhất 1 tuần trước khi thực hiện thay đổi.” } }, { “@type”: “Hỏi”, “name”: “Người dùng cần được thông báo về những thay đổi nào trong các thỏa thuận pháp lý??”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Đáp”, “text”: “Người dùng sẽ được thông báo về mọi thay đổi nào đối trong thỏa thuận pháp lý, dù lớn hay nhỏ. Ví dụ bạn có một số sửa đổi trong: Điều khoản và Điều kiện, Chính sách quyền riêng tư, hoặc Chính sách sử dụng hợp lý.” } }, { “@type”: “Hỏi”, “name”: “Tôi luôn phải gửi email thay đổi thỏa thuận pháp lý hay sao?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Đáp”, “text”: “Người dùng phải được thông báo về bất kỳ thay đổi nào và email là một trong những phương pháp phổ biến nhất để thông báo cho họ. Nếu bạn không gửi thông báo cập nhật những thay đổi sắp áp dụng trong chính sách pháp lý thì về mặt kỹ thuật, bạn chỉ thực hiện một thỏa thuận “Browsewrap” (thỏa thuận xác lập bằng truy cập website, có đường link đến tài liệu có sẵn trên trang web của bạn, nhưng người dùng có thể không biết về chúng), nghĩa là người dùng có thể không đồng ý với bất kỳ điều khoản mới nào vì họ không biết về chúng. ” } }] }

Quay lại Template Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo