Dùng thử miễn phí

Tính năng phân tích (Analytics)

Tính năng phân tích (Analytics) là gì?

Tính năng phân tích (Analytics), trong LiveAgent còn được gọi là Báo cáo, là một tính năng tuyệt vời, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng. Nó là một công cụ hoàn hảo để cải thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tạo động lực cho các đại diện khách hàng. Công cụ này thu thập thông tin liên quan đến khách hàng và hỗ trợ hiệu suất của công cụ hỗ trợ khách hàng. Sau đó, nó phân tích chúng và cho thấy một cái nhìn tổng quan. Tính năng phân tích (Analytics) có chứa các biểu đồ, đồ thị, báo cáo, thống kê chi tiết và nhiều nội dung khác nữa. Nó giúp theo dõi hoạt động của nhân viên hỗ trợ khách hàng và so sánh các số liệu thống kê. Những nhân viên hỗ trợ khách hàng làm việc hiệu quả nhất có thể được trao giải thưởng và những đại diện khách hàng khác có thể học hỏi từ họ. LiveAgent cung cấp cho bạn tính năng phân tích (Analytics) chuyên nghiệp.

Tìm hiểu thêm về Tính năng phân tích (Analytics) trên LiveAgent.

Tính năng phân tích (Analytics)

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What does analytics mean?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Analytics is the systematic computational analysis of data or statistics. Thanks to it, we can interpret and transfer data patterns that are used to support decision-making. It is used to analyze business data, so you can describe, predict and improve results. Since the analysis and optimization is key to success, analytics should play a major role in your customer service strategy.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “What analytics features does LiveAgent offer?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Thanks to the analytical function in LiveAgent, you can analyze incoming and outgoing messages, chats and calls. You’re also able to check the results’ reports, sorting them by time, channel or department. What’s more, you get agent performance reports, performance reports by tag. You can choose the period from which the data come from and go back by even a year.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to access analytics features in LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “You can find the analytical functions in LiveAgent in the ‘Reports’ tab, then you need to click on ‘Analytics Overview’. You can also evaluate performance reports and check a breakdown of customer ratings.” } }] }

Câu hỏi thường gặp

Tính năng phân tích (analytics) là gì?

Analytics là công cụ phân tích tính toán các dữ liệu hoặc các thống kê một cách có hệ thống. Nhờ tính năng này, chúng ta có thể diễn giải và chuyển các mẫu dữ liệu được sử dụng để hỗ trợ việc ra quyết định. Nó được sử dụng để phân tích dữ liệu kinh doanh, vì vậy bạn có thể mô tả, dự đoán và cải thiện kết quả. Vì phân tích và tối ưu hóa là chìa khóa thành công nên các số liệu phân tích sẽ đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược dịch vụ khách hàng của bạn.

LiveAgent cung cấp những tính năng phân tích nào?

Nhờ chức năng phân tích trong LiveAgent, bạn có thể phân tích các tin nhắn, cuộc trò chuyện và cuộc gọi đến và đi. Bạn cũng có thể kiểm tra các báo cáo kết quả, sắp xếp chúng theo thời gian, kênh hoặc phòng ban. Hơn nữa, bạn còn nhận được báo cáo hiệu quả công việc của các nhân viên hỗ trợ khách hàng, báo cáo hiệu suất theo tag. Bạn có thể chọn khoảng thời gian lấy dữ liệu và thậm chí là có thể lấy được dữ liệu từ một năm trước đó.

Làm thế nào để truy cập các tính năng phân tích trong LiveAgent?

Bạn có thể tìm thấy các chức năng phân tích trong LiveAgent trong tab ‘Báo cáo’, sau đó bạn cần nhấp vào ‘Tổng quan về Analytics’. Bạn cũng có thể đánh giá các báo cáo hiệu suất và kiểm tra bảng phân tích xếp hạng của khách hàng.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo