Chữ ký nhân viên hỗ trợ khách hàng

Chữ ký nhân viên hỗ trợ khách hàng là gì?

Chữ ký Nhân viên hỗ trợ khách hàng là một chữ ký cụ thể, có thể được thêm vào email, các biểu mẫu khác nhau, các nhận xét hoặc các tin nhắn khác nhau. Nhân viên hỗ trợ khách hàng có thể chỉnh sửa chữ ký hiện có hoặc tùy chỉnh và thêm chữ ký cá nhân của riêng họ trong mục cài đặt hồ sơ cá nhân. Với LiveAgent, bạn có thể tạo chữ ký ở định dạng văn bản.

Chữ ký nhân viên hỗ trợ khách hàng là gì?
{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [ { “@type”: “Question”, “name”: “What is an agent signature?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The Agent’s signature is the signature of the agent in the panel that can be added to e-mail messages, message templates, comments and other types of outgoing messages to the client. The signature can be edited by the agent in the profile settings. In LiveAgent it is available in text format.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How should an agent signature look?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The Agent’s signature in LiveAgent appears in the text option. The signature should contain the name, surname and position / function performed in the company. In addition, you can also define special signatures for the affiliate program, alerts or blog.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to set up an agent signature in LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The Agent’s signature is set in the LiveAgent panel in the agent’s settings. Then select the ‘Email notification’ option and enter the signature.” } } ] }

Câu hỏi thường gặp

Chữ ký nhân viên hỗ trợ khách hàng là gì?

Chữ ký Nhân viên hỗ trợ khách hàng là chữ ký của nhân viên hỗ trợ khách hàng trong bảng điều khiển, có thể được thêm vào tin nhắn e-mail, các biểu mẫu tin nhắn, các nhận xét và các hình thức khác trong số các tin nhắn gửi đi cho khách hàng. Nhân viên hỗ trợ khách hàng có thể chỉnh sửa chữ ký trong mục cài đặt hồ sơ cá nhân. Trong LiveAgent, nó có sẵn ở định dạng văn bản.

Chữ ký nhân viên hỗ trợ khách hàng trông như thế nào?

Chữ ký của Nhân viên hỗ trợ khách hàng trong LiveAgent được hiển thị trong tùy chọn văn bản. Các chữ ký phải chứa tên, họ và chức vụ/chức năng của họ trong công ty. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo các chữ ký đặc biệt cho chương trình tiếp thị liên kết, các cảnh báo hoặc blog.

Cách thiết lập chữ ký nhân viên hỗ trợ khách hàng trong LiveAgent?

Chữ ký của nhân viên hỗ trợ khách hàng được thiết lập trong bảng điều khiển LiveAgent trong mục cài đặt của nhân viên hỗ trợ khách hàng. Sau đó, bạn chọn tùy chọn “Thông báo qua email” và nhập Chữ ký.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo