Cơ sở dữ liệu khách hàng

Cơ sở dữ liệu khách hàng là gì?

Hãy lưu trữ tất cả thông tin và dữ liệu của bạn về khách hàng trong cơ sở dữ liệu khách hàng trong LiveAgent. Bạn có thể lưu trữ những thông tin liên hệ cơ bản như số điện thoại, email, địa chỉ công ty hoặc các tùy chọn ngôn ngữ và nhiều thông tin khác nữa. Hãy tìm hiểu những gì công ty yêu cầu và lưu các thông tin này. Bạn cũng có thể xem các cuộc hội thoại hỗ trợ trước đó trong cơ sở dữ liệu này.

Cơ sở dữ liệu khách hàng là gì?
Cơ sở dữ liệu khách hàng là gì?

Frequently asked questions

Cơ sở dữ liệu khách hàng là gì?

Cơ sở dữ liệu khách hàng là một khu vực trong LiveAgent mà bạn có thể lưu trữ tất cả thông tin và dữ liệu khách hàng của mình. Những thông tin này có thể là thông tin cơ bản, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ e-mail, nhưng cũng có thể là những thông tin chi tiết và riêng lẻ.

Việc có một cơ sở dữ liệu khách hàng có quan trọng đối với công ty của bạn hay không?

Việc có một cơ sở khách hàng là điều quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn vì nó hiển thị thông tin về những người đang tương tác với doanh nghiệp của bạn, vì vậy họ quan tâm đến những dịch vụ bạn cung cấp hoặc những sản phẩm bạn cung cấp. Nó rất giúp ích cho bạn, chẳng hạn như, nhờ đó, bạn có thể xác định được nhóm mục tiêu của mình rõ ràng hơn.

Làm thế nào để sắp xếp tổ chức một cơ sở dữ liệu khách hàng?

Cách bạn tổ chức cơ sở khách hàng của mình tùy thuộc vào bạn. Bạn chỉ có thể thu thập thông tin liên hệ cơ bản ở đó, tức là họ tên, e-mail, số điện thoại, địa chỉ, ngôn ngữ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thu thập thêm những thông tin chi tiết mà bạn có thể thấy hữu ích.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo