Chiến lược tiếp thị dựa trên khách hàng

Chiến lược tiếp thị dựa trên khách hàng là gì?

Chiến lược tiếp thị dựa trên khách hàng lấy sự mong đợi của khách hàng làm động lực. Công ty phải chuẩn bị chiến lược này đúng cách vì trong đó chứa đựng các sứ mệnh và mục tiêu tương lai của công ty. Chiến lược được vạch ra bởi quản lý cấp cao.

Sự kết hợp giữa các hành động tiếp thị và các công cụ nêu trong chiến lược thường có ảnh hưởng dài hạn. Các hành động nhằm tạo ra giá trị lớn cho khách hàng và xây dựng mối quan hệ khách hàng trung thành và hiệu quả. Chiến lược phải xây dựng được sự hài lòng và trung thành. Sau đó, các công ty có thể đo lường sự hài lòng của khách hàng và đánh giá tác động của chiến lược.

Frequently asked questions

Định nghĩa chiến lược tiếp thị dựa trên khách hàng là gì?

Chiến lược tiếp thị dựa trên khách hàng là một chiến lược về các hoạt động tiếp thị của một công ty nhất định với mục tiêu chính là đáp ứng mong đợi và nhu cầu của khách hàng. Loại chiến lược này cần chứa các hướng dẫn và mục tiêu chính xác mà tổ chức muốn đạt được thông qua thực hiện các giả định.

Làm sao để vạch ra chiến lược tiếp thị dựa trên khách hàng?

Để vạch ra một chiến lược tiếp thị dựa trên khách hàng, trước tiên bạn phải xác định chính xác mục tiêu mà chúng tôi muốn đạt được với tư cách là một tổ chức. Trong trường hợp này sẽ là một mục tiêu liên quan đến việc triển khai các nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Trong các bước tiếp theo, hãy xác định những hoạt động tiếp thị bạn cần thực hiện để đạt mục tiêu.

Doanh nghiệp bạn có cần chiến lược tiếp thị dựa trên khách hàng không?

Mọi doanh nghiệp đều cần một chiến lược tiếp thị lấy khách hàng làm trung tâm. Nhờ chiến lược này mà ta biết được công ty nên thực hiện những bước nào trong lĩnh vực tiếp thị để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Chiến lược này xác định khuôn khổ các hành động và cho phép phân tích thường xuyên xem liệu chúng ta có đến gần mục tiêu mong muốn hay chưa.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo