Dùng thử miễn phí

Danh sách đen

Danh sách đen là gì?

Danh sách đen bao gồm các email cấm được gửi bằng những tên miền và địa chỉ cụ thể. Nó được dùng cùng với danh sách trắng, các email được gửi đến bằng những địa chỉ email cụ thể, được xem xét là đáng tin cậy, để cấm một tên miền email trong khi cho phép một vài địa chỉ email cụ thể từ cùng một tên miền email được chấp nhận.

Nếu địa chỉ email hay tên miền được xem xét là có hại hoặc không trung thực, nó có thể bị khóa bởi một nhân viên, người thêm tên miền hay địa chỉ email vào danh sách đen. Địa chỉ email có thể được mở khóa để cho họ quay lại danh sách trắng hay xóa bỏ họ khỏi danh sách đen. Thông thường, các địa chỉ email cố ý công kích, lừa đảo hay thư rác được thêm vào danh sách đen.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What is a blacklist?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “A blacklist is a list of people who are unacceptable to the person or organization that creates the blacklist. A person (or organization) who is on a blacklist is seen as an individual who has done something that is not acceptable, hence the customer support may be rejected.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to access blacklist in LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Any agent working in the panel has access to the LiveAgent blacklist. Thanks to this, they have access to the email and domains list. ” } }] }

FAQ

Danh sách đen là gì?

Danh sách đen là danh sách gồm những người không thể chấp nhận được đối với người hay tổ chức tạo ra danh sách đen. Một người (hay tổ chức) nằm trong danh sách đen bị coi là một cá nhân đã làm những điều không thể chấp nhận được, do đó sự hỗ trợ khách hàng sẽ bị từ chối.

Làm thế nào để truy cập danh sách đen trong LiveAgent?

Bất kỳ nhân viên nào làm việc trong bảng điều khiển đều có quyền truy cập vào danh sách đen trong LiveAgent. Nhờ đó, họ có quyền truy cập vào các IP cấm.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo