Danh sách đen

Danh sách đen là gì?

Danh sách đen bao gồm các email cấm được gửi bằng những tên miền và địa chỉ cụ thể. Nó được dùng cùng với danh sách trắng, các email được gửi đến bằng những địa chỉ email cụ thể, được xem xét là đáng tin cậy, để cấm một tên miền email trong khi cho phép một vài địa chỉ email cụ thể từ cùng một tên miền email được chấp nhận.

If an email address or domain is considered harmful or dishonest, it can be blocked by an employee who adds the email address or domain to the blacklist. Email addresses can be unblocked to allow them back into the whitelist or removed from the blacklist. Usually, email addresses that try to phish, harm, or spam are added to the blacklist.

Frequently asked questions

What is a blacklist?

A blacklist is a list of people who are unacceptable to the person or organization that creates the blacklist. A person (or organization) who is on a blacklist is seen as an individual who has done something that is not acceptable, hence the customer support may be rejected.

How to access blacklist in LiveAgent?

Any agent working in the panel has access to the LiveAgent blacklist. Thanks to this, they have access to the email and domains list.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo