Danh sách trắng

Danh sách trắng là gì?

Danh sách trắng được sử dụng để chỉ cho phép đăng nhập từ các địa chỉ IP hoặc dải địa chỉ IP được chỉ định. Tùy thuộc vào chính sách bảo mật của công ty bạn, bạn có thể hạn chế những người dùng như các nhân viên hỗ trợ khách hàng, quản trị viên và chủ sở hữu chỉ được đăng nhập vào Bảng điều khiển Hỗ trợ khách hàng từ địa chỉ IP của công ty.

Tại LiveAgent, bạn có thể thiết lập các Địa chỉ IP danh sách trắng trong mục Cấu hình>Chung

Ví dụ về các giá trị được hỗ trợ: đối sánh chính xác (ví dụ: 192.168.1.1), ký hiệu ký tự đại diện (ví dụ: *.*.*.*), phạm vi (ví dụ: 1.1.1.1-1.2.1.1), phạm vi được xác định dưới dạng mặt nạ mạng con (ví dụ: 192.168.0.0/16).

Danh sách trắng là gì?
Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo