Dùng thử miễn phí

Điều kiện

Điều kiện là gì?

Điều kiện là một phần thiết yếu của Quy tắc trong LiveAgent. Phải đáp ứng các điều kiện nhất định để kích hoạt quy tắc. Các quy tắc khá dễ thiết lập, nhưng các tùy chọn của chúng hầu như là vô hạn. Bằng cách kết hợp các điều kiện khác nhau và sử dụng các tính năng “và” “hoặc”, bạn có thể tinh chỉnh quy trình làm việc tự động hóa của mình.

Những câu hỏi thường gặp

Điều kiện là gì?

Điều kiện là một yếu tố quy tắc quan trọng trong LiveAgent ảnh hưởng đến cách hoạt động của quy tắc. Phải đáp ứng các điều kiện nhất định để thực thi quy tắc. Bằng cách chọn điều kiện thích hợp cho các quy tắc đã cho, bạn có thể tùy chỉnh các quy tắc để tinh chỉnh quá trình tự động hóa của mình.

Điều gì kết nối quy tắc với điều kiện?

Quy tắc và điều kiện có điểm chung là đều là các điều khoản thuộc chính sách LiveAgent. Các điều kiện khác nhau ảnh hưởng đến việc vận hành quy tắc thích hợp.

Làm thế nào bạn có thể thiết lập điều kiện trong LiveAgent?

Để đặt điều kiện trong LiveAgent, hãy truy cập "Cấu hình", chọn "Tự động hóa", sau đó chọn "Quy tắc". Sau khi nhấp vào "Tạo", bạn có thể đặt tên cho quy tắc. Đối với điều này, bạn có thể định cấu hình tham số "Áp dụng khi". Sau đó, bạn có thể thêm điều kiện và thiết lập hành động.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo