Dùng thử miễn phí

Language switcher

–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Giả định một người dùng

Giả định một người dùng là gì?

Nếu quản trị viên đăng nhập vào LiveAgent với tư cách là một người dùng cuối cụ thể, tính năng này được gọi là giả định một người dùng. Nó cũng cung cấp một số khả năng cho nhà quản trị, chẳng hạn như khả năng xem chế độ xem của người dùng khác. Quản trị viên kiểm soát những người dùng khác và có thể xem xét cài đặt tài khoản cá nhân của những người dùng này. Tính năng này giúp khắc phục xử lý các vấn đề và nhiều lợi ích khác nữa. Việc đăng nhập với tư cách người dùng trong LiveAgent rất dễ dàng.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What does assuming a user mean?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “An administrator logging into LiveAgent as the specified end user can be invoked as assuming a user. This gives the administrator more options, such as seeing other users’ opinions, taking control of other users, and viewing the settings of personal user accounts.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How does assuming a user feature work?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The administrator can accept end user credentials to view and use technical support as an end user as well. This is useful in resolving issues encountered by clients using support. Remember that any action you take using this feature you do as the user you are logged in to.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Who can use assuming a user feature?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “An agent with administrator status can use assuming a user feature. However, please note that the actions taken are performed as the user to whom you are logged in.” } }] }

Các câu hỏi thường gặp

Tính năng giả định một người dùng có nghĩa là gì?

Nếu một quản trị viên đăng nhập vào LiveAgent với tư cách là một người dùng cuối cụ thể, điều này được gọi là giả định một người dùng. Nó cung cấp cho quản trị viên nhiều tùy chọn hơn, chẳng hạn như xem ý kiến của người dùng khác, kiểm soát người dùng khác và xem cài đặt của tài khoản người dùng cá nhân.

Tính năng giả định một người dùng hoạt động như thế nào?

Quản trị viên có thể chấp nhận thông tin đăng nhập của người dùng cuối để xem và sử dụng hỗ trợ kỹ thuật với tư cách là người dùng cuối. Điều này rất hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải bằng cách sử dụng công cụ hỗ trợ họ. Hãy nhớ rằng với bất kỳ hành động nào bạn thực hiện bằng cách sử dụng tính năng này, bạn sẽ thực hiện với tư cách là người dùng mà bạn đã đăng nhập.

Ai có thể sử dụng tính năng giả định một người dùng?

Một nhân viên hỗ trợ khách hàng có quyền quản trị viên có thể sử dụng tính năng giả định một người dùng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng các hành động sẽ được thực hiện với tư cách là người dùng mà bạn đã đăng nhập.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×

Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo