Dùng thử miễn phí

Language switcher

–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Liên Hệ

Liên Hệ là gì?

Đọc thông tin về các khách hàng của bạn từ những thông tin liên hệ cơ bản, ngôn ngữ tuỳ chỉnh, đến một thông tin bất kỳ nào trong các trường người dùng. Mỗi khi một người nào đó liên hệ bạn, một địa chỉ liên hệ mới sẽ được khởi tạo trên LiveAgent. Bạn cũng có thể mở rộng thông tin liên hệ của bạn bằng các việc tuỳ chỉnh các trường thông tin.


Những câu hỏi thường gặp

Liên Hệ là gì?

Liên hệ là thông tin về các khách hàng giao tiếp với trung tâm dịch vụ khách hàng. Nó bao gồm các chi tiết thông tin cơ bản, ngôn ngữ liên hệ và các dữ liệu khách hàng khác được thu thập từ biểu mẫu. Một địa chỉ liên hệ được tạo mỗi lần một khách hàng mới liên hệ với Nhân viên hỗ trợ.

LiveAgent có tự động tạo các liên hệ này không?

LiveAgent khởi tạo một địa chỉ liên hệ mới tự động mỗi lần một khách hàng mới liên hệ với nhân viên hỗ trợ. Dĩ nhiên, dữ liệu được tải tự động này có thể được hoàn thiện thủ công và thêm các thông tin chi tiết về khách hàng.

Các thông tin liên hệ cơ bản bao gồm?

Thông tin liên hệ cơ bản bao gồm tên người dùng, thông tin liên lạc như địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại, cũng như tuỳ chọn ngôn ngữ. Nhờ vào danh sách liên hệ, bạn có thể dễ dàng làm quen với những khách hàng liên hệ với công ty nói chung. Nó cũng tạo điều kiện cho tương tác giữa khách hàng và nhân viên hỗ trợ.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×

Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo