Light agent

Light agent là gì?

Light agent là một vai trò nhân viên có giới hạn, bạn có thể phân vai cho một số lượng giới hạn nhân viên. Họ chỉ được phép thực hiện vài hành vi cụ thể, chẳng hạn như xem phiếu và báo cáo, tạo chủ đề trong diễn đàn dành riêng cho nhân viên hoặc thêm bình luận riêng vào các phiếu trong nhóm của họ. Tuy nhiên, họ không thể chỉnh sửa phiếu hoặc được bàn giao phiếu.

Vai trò này không sẵn có trong LiveAgent

Frequently asked questions

Light agent là gì?

Light agent là một nhân viên với quyền bị hạn chế. Họ có thể được thông báo về phiếu và có thể giúp nếu cần bằng cách thêm các bình luận cá nhân vào phiếu. Bình luận của những nhân viên như vậy là riêng tư.

 

Vai trò của light agent là gì?

Light agent là một vai trò nhân viên có giới hạn mà bạn có thể giao cho một số lượng giới hạn nhân viên. Họ có thể thực hiện vài hành vi cụ thể, và trên hết, có chức năng hỗ trợ. Tuy nhiên, họ không thể chỉnh sửa phiếu hoặc được bàn giao phiếu.

 

Bạn có thể tìm thấy light agent trong LiveAgent không?

Vai trò light agent không sẵn có trong LiveAgent. Những vai trò mà bạn có thể dùng là nhân viên, quản trị viên, và chủ sở hữu.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo