Lỗi kỹ thuật

Lỗi kỹ thuật là gì?

Một lỗi, nhầm lẫn hay sai sót trong một chương trình máy tính gây ra các kết quả bất ngờ, cũng được gọi là lỗi phần mềm. Nó chỉ mang đến vấn đề cho người dùng và khách hàng. Lỗi kỹ thuật bị gây ra do các lỗi thực hiện trong thiết kế hay nguồn mã của chương trình hay do cách sản xuất mã không chính xác. Các lỗi gây ra sự sụp đổ chương trình hay đóng băng hệ thống. Một số lỗi kỹ thuật có thể là giả và không thật, do vậy có thêm thông tin là cần thiết để tiếp tục theo dõi chúng.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What is a bug?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Bug, in IT means a bug or glitch in a program or hardware system. Unexpected system behavior occurs as a result of the bug. It is any behavior or result that stands against how the program or system was designed.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Why should you avoid bugs?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Not every mistake can be avoided. Often it is not dependent on our actions, but many mistakes can be avoided. Why is it important? Errors that pop up on your system or on your website can cause losses. And while a short-term error will not threaten your company largely, a large-scale and long-term error can bring you large financial losses, as well as an outflow of customers from your brand.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to access a list of bugs in LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “A list of new features and fixed bugs can be found in the changelog at: https://dev.ladesk.com/all/. It is worth following and checking if any errors occur.” } }] }

FAQ

Lỗi kỹ thuật là gì?

Lỗi kỹ thuật, trong IT có nghĩa là một lỗi hay trục trặc trong một chương trình hay hệ thống phần cứng. Hoạt động không như mong đợi của hệ thống diễn ra như là hậu quả của lỗi kỹ thuật. Nó là bất kỳ hành động hay kết quả xảy ra chống lại cách thức chương trình hay hệ thống được thiết kế.

Tại sao bạn nên tránh lỗi kỹ thuật?

Không phải mọi nhầm lẫn đều có thể tránh được. Thông thường nó không phụ thuộc vào hành động của chúng ta, nhưng nhiều lỗi vẫn có thể tránh được. Tại sao nó quan trọng? Các lỗi hiện lên trên hệ thống hay trang web của bạn có thể gây ra nhiều tổn thất. Và trong khi một lỗi ngắn hạn sẽ không đe dọa máy tính của bạn trên diện rộng, một lỗi lan rộng và lâu dài có thể mang đến những tổn thất tài chính lớn cho bạn, cũng như đánh mất nguồn khách hàng từ thương hiệu của bạn.

Làm thế nào để truy cập vào danh sách lỗi kỹ thuật trong LiveAgent?

Một danh sách các tính năng mới và lỗi kỹ thuật đã sửa có thể được tìm thấy trong bản ghi các thay đổi tại: https://dev.ladesk.com/all/. Việc theo dõi và kiểm tra là đáng giá nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo