Dùng thử miễn phí

Language switcher

–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Mức Độ Ưu Tiên

Mức Độ Ưu Tiên là gì?

Mức Độ Ưu Tiên là một tham số được gán cho mỗi Ticket. Nó xác định mức độ cấp thiết để xử lý một Ticket. Mức Độ Ưu Tiên cho bạn biết liệu bạn cần phải xử lý Ticket đó ngay lập tức hay nó có thể đợi.

Có Bốn Mức Độ Ưu Tiên: Thấp, Trung Bình, Cao và Gấp. Các Ticket với mức Thấp có mức ưu tiên thấp nhất và không cần phải xử lý ngay, trong khi những Ticket với mức Gấp cần được xử lý ngay lập tức.

Những câu hỏi thường gặp

Mức Độ Ưu Tiên là gì?

Mức Độ Ưu Tiên là một tham số xác định tầm quan trọng khi giải quyết một Ticket được gửi. Tham số này có thể được gán cho mỗi Ticket. Nó cho nhân viên hỗ trợ biết liệu họ có cần phải giải quyết báo cáo này ngay lập tức hay liệu báo cáo này có thể đợi.

Tôi có nên sử dụng Mức Độ Ưu Tiên trong Hỗ trợ khách hàng không?

Mức Độ Ưu Tiên hiển nhiên tạo điều kiện thuận lợi hơn khi thực hiện dịch vụ hỗ trợ. Nó giúp sắp xếp ưu tiên các tác vụ, và đồng thời xác định vấn đề nào là quan trọng nhất.

 

LiveAgent có cho phép sử dụng các Mức Độ Ưu Tiên không?

LiveAgent cho phép bạn sử dụng bốn Mức Độ Ưu Tiên: Thấp, Trung Bình, Cao và Gấp. Mức Thấp đồng nghiệp với việc báo cáo này ít quan trọng nhất và có thể có thêm thời gian, trong khi những Mức Gấp đồng nghĩa với việc cần được xử lý ngay lập tức.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×

Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo