Mục tiêu

Mục tiêu là gì?

Đôi khi bạn có thể cần thông báo cho hệ thống của bên thứ ba về phiếu mới hoặc thay đổi quan trọng đối với phiếu (ví dụ: một câu trả lời mới trong phiếu). Mục tiêu cũng tương tự như điều kiện.

Dựa trên các điều kiện, bạn có thể thực thi nhiều tác vụ trực tiếp trên LiveAgent bằng cách thực thi các quy tắc hoặc trên các ứng dụng của bên thứ ba thông qua API.

Frequently asked questions

Thuật ngữ mục tiêu được định nghĩa như thế nào?

Mục tiêu là một yếu tố quan trọng cho phép bạn đo lường liệu đã đạt được kết quả dự kiến hay chưa.

 

Lợi ích của việc sử dụng mục tiêu là gì?

Mục tiêu cho phép bạn đánh giá liệu công ty có thành công trong một lĩnh vực cụ thể hay không. Các mục tiêu phải có thể được đo lường, sau đó bạn có thể nhận được phân tích định lượng về tiến trình của mình. 

 

Bạn có thể sử dụng mục tiêu trên LiveAgent không?

Bạn có thể sử dụng mục tiêu trong LiveAgent. Họ cho phép bạn đánh giá liệu công ty đã đạt được kết quả dự kiến hay chưa.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo