Người ủy nhiệm

Người ủy nhiệm là ai?

Khi bạn chuyển một phiếu cho người đại diện khách hàng, vị đại diện khách hàng này cũng được gọi là người ủy nhiệm. Do vậy, nhân viên này được chỉ định cho một phiếu và anh ấy chịu trách nhiệm với nó. Những người ủy nhiệm được xem như là người đại diện khách hàng được chỉ định trong điều khiển tự động, báo cáo và nhiều hơn nữa. Việc tìm kiếm thống tin cũng dễ dàng hơn nhờ lọc các hội thoại có người ủy nhiệm. Xem các phiếu được chỉ định riêng cho nhân viên đó.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What does the term assignee mean?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The term assignee denotes a person to whom something is assigned under the contract. In LiveAgent, it is the agent that is assigned to a given customer and is responsible for a specific ticket. This also makes the responsibilities of automation and reporting clear, and makes it easier to find a person by filtering.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “What are the permissions of an assignee?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The assignee is fully responsible for the ticket to which he is assigned, so he can contact the client, as well as create reports and act within the ticket for which he is responsible.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to access the list of assignees in LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The administrator and the owner have access to the list of assigns in LiveAgent. Thanks to this, they can filter by specific assignees and receive precise information about the tickets they handle.” } }] }

FAQ

Thuật ngữ người ủy nhiệm có nghĩa là gì?

Thuật ngữ người ủy nhiệm nói về một người được chỉ định cho điều gì đó theo hợp đồng. Trong LiveAgent, đó là nhân viên được chỉ định cho một khách hàng cụ thể và chịu trách nhiệm với một phiếu nhất định. Điều này cũng làm cho công việc của trình tự động và báo cáo rõ ràng, và để tìm kiếm một người bằng trình lọc dễ dàng hơn.

Quyền hạn của một người ủy nhiệm là gì?

Người ủy nhiệm chịu trách nhiệm hoàn toàn cho phiếu mà anh được chỉ định, do vậy anh có thể liên lạc với khách hàng, cũng như tạo ra các báo cáo và hành động với phiếu mà anh chịu trách nhiệm cho.

Làm thế nào truy cập vào danh sách người ủy nhiệm trong LiveAgent?

Quản trị viên và ông chủ có quyền truy cập vào danh sách người ủy nhiệm trong LiveAgent. Nhờ đó, họ có thể lọc những người ủy nhiệm cụ thể và nhận được thông tin giá trị về các phiếu họ giải quyết.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo