Dùng thử miễn phí

Language switcher

–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Nhân viên đại diện hỗ trợ khách hàng

Nhân viên hỗ trợ khách hàng là gì?

Nhân viên hỗ trợ khách hàng là thành viên của đội ngũ dịch vụ khách hàng có ít đặc quyền hơn người giám sát, trưởng nhóm hoặc người quản lý được bổ nhiệm vai trò Quản trị viên. Thông thường, nhân viên hỗ trợ khách hàng sẽ được bổ nhiệm vai trò Nhân viên hỗ trợ khách hàng trong hệ thống, có thể giải quyết và chuyển các phiếu yêu cầu hỗ trợ, có quyền truy cập vào các phòng ban cụ thể và chỉ thực hiện các cấu hình nhỏ.

Tìm hiểu thêm về vai trò Nhân viên hỗ trợ khách hàng trong LiveAgent.

Những câu hỏi thường gặp

Nhân viên hỗ trợ khách hàng là ai?

Nhân viên hỗ trợ khách hàng là nhân viên thuộc đội ngũ dịch vụ khách hàng, có quyền hạn thấp hơn người giám sát, người lãnh đạo hoặc người quản lý của mình. Trước hết, nhiệm vụ của người đó là thực hiện dịch vụ khách hàng trực tiếp và giải quyết vấn đề hiệu quả.

 

Nhân viên hỗ trợ khách hàng có những quyền gì?

Nhân viên hỗ trợ khách hàng có quyền truy cập vào tất cả các phiếu yêu cầu hỗ trợ đã giao cho người đó hoặc cho các đội ngũ xử lý phiếu yêu cầu hỗ trợ mà người đó được phép truy cập. Người đó hoàn toàn có thể xử lý các phiếu yêu cầu hỗ trợ và triển khai các hoạt động liên quan. Người đó cũng có quyền truy cập vào các phòng ban cụ thể và thực hiện các cấu hình nhỏ.

Bạn có thể thiết lập vai trò nhân viên hỗ trợ khách hàng trong LiveAgent không?

Trong LiveAgent, bạn có thể thiết lập vai trò nhân viên hỗ trợ khách hàng cho nhân viên hỗ trợ khách hàng. Nó cho phép thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nhân viên hỗ trợ khách hàng và xử lý các yêu cầu.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×

Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo