Dùng thử miễn phí

Nhân viên hỗ trợ khách hàng

Nhân viên hỗ trợ khách hàng là ai?

Nhân viên hỗ trợ khách hàng là một phần không thể tách rời của mọi công ty. Nhân viên hỗ trợ khách hàng hoặc đại diện khách hàng là những người chăm sóc khách hàng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng. Họ trả lời các cuộc gọi, cuộc trò chuyện hoặc tin nhắn để giải quyết các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

Điều quan trọng là phải tôn trọng khách hàng. Đại diện khách hàng phải có sự kết hợp hoàn hảo giữa các kỹ năng, thuộc tính cá nhân và niềm đam mê đối với sản phẩm và công việc.

Những nhân viên hỗ trợ khách hàng có vai trò là quản trị viên cũng có thể quản lý những người dùng khác hoặc xem báo cáo. Còn khi họ có vai trò là chủ sở hữu, họ có thể tiếp cận với các hóa đơn và thông tin doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về Nhân viên hỗ trợ khách hàng tại LiveAgent.

Nhân viên hỗ trợ khách hàng
{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What is a definition of a term agent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The agent is the most important component of customer service software because it provides the skills of employees without which the software itself cannot lead the customer service. An agent is a person who solves problems and supports the client, thanks to which your brand can achieve better results. An agent acting as an administrator can supervise and configure the system.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to assign an agent role in LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “To assign someone the role of an agent in LiveAgent, go to ‘Configuration’ and then select the ‘Agents’ tab. In the next step, click ‘Create an agent’. Give the agent a name, specify the email address and gender. Finally, choose a precise role: Agent – browses the tickets and responds to them; or Administrator – can view requests, answer to them and manage system settings; or Owner – can manage the account, billing and system settings as well as view and respond to requests. Then the agent receives the password to their account by mail.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “What are the competencies of an agent in LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The agent is the most important element of the company’s customer service. They have the skills needed to provide the best customer service. The agent supports and solves problems, and if it acts as an administrator, it can supervise and configure the system. The agent should have a thorough understanding of company matters that may be of interest to the client (products, services, sales, marketing, etc.).” } }] }

Câu hỏi thường găp

Định nghĩa về thuật ngữ nhân viên hỗ trợ khách hàng là gì?

Nhân viên hỗ trợ khách hàng là thành phần quan trọng nhất của phần mềm dịch vụ khách hàng vì họ cung cấp các kỹ năng của nhân viên mà không có họ thì phần mềm đó không thể đi đầu trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Nhân viên hỗ trợ khách hàng là người giải quyết các vấn đề và hỗ trợ khách hàng, nhờ đó thương hiệu của bạn có thể đạt được kết quả tốt hơn. Một nhân viên hỗ trợ khách hàng đóng vai trò là quản trị viên có thể giám sát và định cấu hình hệ thống.

Làm thế nào để chỉ định vị trí nhân viên hỗ trợ khách hàng trong phần mềm LiveAgent?

Để giao vai trò nhân viên hỗ trợ khách hàng trong phần mềm LiveAgent cho một người nào đó, hãy truy cập mục ‘Cấu hình’ và sau đó chọn tab ‘Agent/Nhân viên hỗ trợ khách hàng’. Bước tiếp theo, nhấp vào ‘Tạo một vai trò Nhân viên hỗ trợ khách hàng’. Đặt tên cho nhân viên hỗ trợ khách hàng đó, ghi rõ địa chỉ email và giới tính. Cuối cùng, chọn một vai trò công việc chính xác cho họ: Nhân viên hỗ trợ khách hàng – duyệt các phiếu yêu cầu hỗ trợ và trả lời chúng; hoặc Quản trị viên – có thể xem các yêu cầu, trả lời chúng và quản lý cài đặt hệ thống; hoặc Chủ sở hữu – có thể quản lý cài đặt tài khoản, thanh toán và hệ thống cũng như xem và phản hồi các yêu cầu. Sau đó, nhân viên hỗ trợ khách hàng đó sẽ nhận được mật khẩu vào tài khoản của họ qua đường bưu điện.

Các nhân viên hỗ trợ khách hàng có thể làm gì với phần mềm LiveAgent?

Nhân viên hỗ trợ khách hàng là yếu tố quan trọng nhất đối với dịch vụ khách hàng của một công ty. Họ có các kỹ năng cần thiết để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất. Các nhân viên hỗ trợ khách hàng sẽ hỗ trợ và giải quyết các vấn đề của khách hàng, còn nếu họ đóng vai trò là quản trị viên, thì họ có thể giám sát và cấu hình hệ thống. Nhân viên hỗ trợ khách hàng phải hiểu biết thấu đáo về các vấn đề của công ty mà khách hàng có thể quan tâm (sản phẩm, dịch vụ, bán hàng, marketing, v.v.)

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo