Nhập dữ liệu

Nhập dữ liệu là gì?

Công cụ nhập dữ liệu thêm nhiều người dùng vào hệ thống nhanh hơn và dễ hơn. Dùng nó để thêm người dùng mới hay cập nhật các tổ chức hay người dùng hiện tại. Hãy chuẩn bị một tập tin CSV – các giá trị được cách bằng dấu phẩy, nó sẽ bao gồm tất cả dữ liệu của tổ chức hay người dùng chủ yếu.

Frequently asked questions

Nhập dữ liệu nghĩa là gì?

Nhập Dữ Liệu là phương pháp nhanh hơn để nhập số lượng lớn dữ liệu. Nó thường được dùng cho dữ liệu có số lượng lớn, yêu cầu các biện pháp phức tạp hơn để chuyển.

Vai trò của nhập dữ liệu là gì?

Nhập dữ liệu cho phép bạn thêm nhiều người dùng cùng lúc. Điều này giúp bạn khỏi phải thêm từng người một. Bên cạnh dữ liệu khách hàng cơ sở (điện thoại, email), bạn cũng có thể nhập dữ liệu chi tiết hơn hiện có thể dùng cho bạn.

Làm thế nào để tiến hành nhập dữ liệu trong LiveAgent?

Để tiến hành nhập dữ liệu trong LiveAgent, bạn cần chuẩn bị một tập tin CSV, trong đó các giá trị được cách ra bằng dấu phẩy. Nó nên bao gồm tất cả người dùng chủ yếu hay dữ liệu tổ chức. Công cụ này thêm nhiều người dùng vào dữ liệu nhanh hơn và dễ hơn.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo