Nhóm trưởng

Nhóm trưởng là ai?

Nhóm trưởng là một người chịu trách nhiệm cho một nhóm. Trong dịch vụ khách hàng, các nhóm trưởng thường hướng dẫn các nhóm từ 5-10 nhân viên. Nhóm trưởng trong liveagent thường được phân phối với vai trò quản trị. Họ chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ ngày qua ngày, đảm bảo nhóm của họ duy trì tập trung và các khách hàng luôn hài lòng.

Nhóm Trưởng trong LiveAgent thường được phân phối cho vai trò Quản Trị để có quyền truy cập vào Báo Cáo, cài đặt và cấu hình.

Frequently asked questions

Nhóm trưởng là ai?

Nhóm trưởng là một người cung cấp sự hỗ trợ đến cho các thành viên trong nhóm, chia sẻ kiến thức của anh ấy, quan tâm đến sự phát triển của cả nhóm, sự thoải mái trong công việc, và giám sát các hoạt động của họ. Anh cũng là người dẫn dắt thành tích của cả nhóm và đặt ưu tiên cho các nhiệm vụ của nhóm. 

 

Nhóm trưởng có những trách nhiệm gì?

Nhóm trưởng nên hỗ trợ chủ yếu cho nhóm trong công việc. Người này nên cung cấp huấn luyện trong việc đạt được các mục tiêu và phát triển các kỹ năng cần thiết. Anh nên phát triển các điểm mạnh của nhóm và hỗ trợ trong việc sửa đúng các điểm yếu. Xác định các mục tiêu của nhóm và đánh giá quá trình của họ. Người này cũng nên giải quyết các tranh chấp. Anh cũng nên tổ chức các buổi họp chung và các sáng kiến nhóm khác.

 

Có khả năng chọn một nhóm trưởng trong phần mềm LiveAgent?

Trong LiveAgent, Nhóm Trưởng có thể được chỉ định như một quản trị viên. Sau đó anh có quyền truy cập vào tất cả các phiếu nhân viên.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo