Phiếu yêu cầu hỗ trợ chưa được giao

Phiếu yêu cầu hỗ trợ chưa được giao là gì?

Một nhân viên hỗ trợ khách hàng có thể hủy giao một Phiếu yêu cầu hỗ trợ từ người xử lý phiếu bằng cách thủ công hoặc sử dụng các quy tắc tự động. Trong một số trường hợp nhất định, tốt hơn hết là các phiếu yêu cầu hỗ trợ nên chưa được giao, nhưng vẫn phải thuộc các phòng ban hoặc được gắn thẻ.

Nhân viên hỗ trợ khách hàng có thể hủy giao phiếu bằng cách sử dụng tính năng Chuyển giao và chọn Chuyển đến: Phòng ban; Giao cho: Chưa được giao.

Phiếu yêu cầu hỗ trợ chưa được giao là gì?

Frequently asked questions

Làm thế nào để bạn xác định được đâu là phiếu yêu cầu hỗ trợ chưa được giao?

Phiếu yêu cầu hỗ trợ chưa được giao là những phiếu yêu cầu hỗ trợ chưa được giao cho bất kỳ nhân viên hỗ trợ khách hàng nào, bằng cách thủ công hoặc theo quy tắc tự động.

 

Phiếu yêu cầu hỗ trợ nên được duy trì trạng thái chưa được giao trong bao lâu?

Phiếu yêu cầu hỗ trợ phải được giao càng sớm càng tốt. Nếu điều này không được thực hiện bằng cách sử dụng quy tắc tự động, bạn phải giao nó theo cách thủ công cho nhân viên hỗ trợ khách hàng thích hợp. Tuy nhiên, có những tình huống mà tốt hơn hết là bạn không nên giao phiếu yêu cầu hỗ trợ cho bất kỳ nhân viên hỗ trợ khách hàng nào, điều quan trọng là phiếu đó phải thuộc một phòng ban cụ thể và chúng phải được đánh dấu.

 

Bạn có thể truy cập danh sách tất cả các phiếu yêu cầu hỗ trợ chưa được giao ở đâu trong LiveAgent?

Với LiveAgent, bạn có thể tìm thấy tất cả các phiếu yêu cầu hỗ trợ trong mục Phiếu yêu cầu hỗ trợ trong bảng điều khiển của Nhân viên hỗ trợ khách hàng, kể cả những phiếu chưa được giao.

& nbsp;

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo