Xử lý phiếu yêu cầu hỗ trợ qua e-mail

Xử lý phiếu yêu cầu hỗ trợ qua e-mail là gì?

Để hỗ trợ khách hàng, e-mail là cách được các công ty ưa thích nhất. Nhân viên hỗ trợ khách hàng qua e-mail không chỉ được đào tạo để xử lý e-mail mà còn để theo dõi, sắp xếp, ưu tiên và giao phiếu qua e-mail. Đây là một nhiệm vụ khá khó khăn và nó có thể dẫn việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng không tốt.

Các nhân viên hỗ trợ khách hàng lọc ra những e-mail quan trọng để ưu tiên giải quyết trước. Nhân viên hỗ trợ khách hàng cũng cần theo dõi tình trạng các phiếu yêu cầu hỗ trợ để có thể đóng hết tất cả các phiếu sau khi đã giải quyết xong. Một số phiếu có thể cần được giao cho một nhân viên khác, việc này cũng do các nhân viên hỗ trợ khách hàng làm việc trong phòng ban xử lý phiếu yêu cầu hỗ trợ qua e-mail thực hiện.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo