Sự kiện dựa trên thời gian

Sự kiện dựa trên thời gian là gì?

Sự kiện dựa trên thời gian (time-based events) hay còn gọi là bộ quy tắc thời gian (time rules). Bộ quy tắc này chỉ hoạt động theo mốc thời gian, không theo một điều kiện nào khác.

Tìm hiểu thêm về Bộ quy tắc theo thời gian.

Sự kiện dựa trên thời gian là gì?

Frequently asked questions

Sự kiện dựa trên thời gian là gì?

Sự kiện dựa trên thời gian (time-based events) còn gọi là bộ quy tắc theo thời gian (time rules), hoạt động theo mốc thời gian cụ thể phát sinh trong hệ thống. Chúng hoạt động ngầm trong hệ thống theo một khoảng thời gian (thường là mỗi phút), xem xét các điều kiện được thỏa mãn chưa. Nếu đủ điều kiện, quy tắc sẽ được thực thi.

 

Sự kiện dựa trên thời gian có chức năng gì?

Các sự kiện dựa trên thời gian được dùng nhiều nhất trong việc giao các tác vụ, gửi thông báo email, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, gắn thêm tag ...

 

Trong LiveAgent có tính năng này không?

Các sự kiện dựa trên thời gian được dùng nhiều nhất trong việc giao các tác vụ, gửi thông báo email, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, gắn thêm tag ...

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo