Tác tử phần mềm

Tác tử phần mềm là gì?

Tác tử phần mềm, kiến trúc tác tử phần mềm là các thực thể nhân tạo, chẳng hạn như rô bốt có thể lập trình được vì chúng có thể được sử dụng cho mục đích mô phỏng, mô hình hóa và các cơ chế quản lý khác. Tác tử phần mềm được tạo ra hoặc cơ thể có thể là một tác tử phần mềm tự chủ và có thể được đặt trong một môi trường, khiến sinh vật thực hiện hành vi của môi trường. Cơ thể và môi trường có thể là kết quả của mô phỏng máy tính, nhưng nó cũng có thể là một robot mạnh mẽ chịu sự kiểm soát của mạng lưới.

Một tính năng thiết yếu của phương pháp này là tác tử phần mềm không chỉ xử lý các tín hiệu đầu vào, mà nó cũng như một cơ thể – mặt sau cũng có thể ảnh hưởng đến môi trường, và liên tục phát hiện kết quả hoạt động của nó thông qua các cảm biến sẽ ảnh hưởng đến hành vi khác. Do đó, nó có các phản hồi liên tục giống như các hệ thống trực tiếp. Do đó, tác tử phần mềm là thành tựu kỹ thuật-trí tuệ trong việc bắt chước các hiện tượng cuộc sống.

Frequently asked questions

Tác tử phần mềm là gì?

Tác tử phần mềm là một chương trình máy tính hoạt động thay mặt cho người dùng hoặc một chương trình khác. Nó có thể được sử dụng cho mục đích mô phỏng hoặc các cơ chế quản lý. 

 

Làm thế nào để sử dụng tác tử phần mềm để hỗ trợ khách hàng tốt hơn?

Tác tử phần mềm có thể được sử dụng để mô phỏng, mô hình hóa và các cơ chế quản lý khác. Tác tử phần mềm được tạo ra có thể trở thành một tác tử phần mềm tự chủ, nhờ đó chúng ta có thể liên tục kiểm tra các hoạt động của mình và hiệu quả của chúng, điều này sẽ dẫn đến việc phát triển dịch vụ khách hàng.

 

Bạn có thể sử dụng tác tử phần mềm trong LiveAgent không?

Bạn có thể sử dụng tác tử phần mềm trong LiveAgent. Đây là một chức năng cực kỳ quan trọng có tác động thực sự đến mức độ dịch vụ khách hàng.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo