Thương hiệu

Thương hiệu là gì?

Có nhiều định nghĩa về từ thương hiệu. Nó có thể là một bản thiết kế, biểu tượng hay nhiều hơn. Nó có thể là thứ gì đó như một lời hứa đối với các khách hàng. Các thương hiệu phải rõ ràng, đặc biệt, bắt mắt và hơn thế nữa. Các công ty nhỏ có thể dễ dàng xây dựng một thương hiệu qua truyền thông xã hội, các đánh giá trực tuyến, và tất nhiên, qua một dịch vụ khách hàng hoàn hảo. Một dịch vụ khách hàng tuyệt vời có thể là một ưu điểm cạnh tranh lớn cho họ.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What is a brand?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “A brand is how an organization, company or person is perceived by the environment and those who have experience with it. A brand is more than just a name, but it is also the feelings that a given company or person evokes in recipients.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to build a brand?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Building a brand should be thoughtful and should focus on specific steps that need to be taken. If you already know what your company will do exactly, answer the question of what your target group is, and carefully research it. This step will help you choose the company name, slogan, logo design and the entire visual identity. It is also extremely important to define the purpose and personality of your brand. A thorough competition analysis can also be helpful.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Why is a strong brand important? “, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “First of all, having a strong brand increases customer recognition. If your clients and potential clients know the brand, they may choose it more willingly. Then, your strong brand can build a solid competitive advantage on the market. If your services are widely recognized, your sales may only increase. Strong brands tend to share values with the customers and attract a strong following group, which results in building a loyal community around the brand. Better credibility increases the willingness of customers to buy and interact with the brand, and the brand itself has it easier to introduce new products, services and updates. ” } }] }

FAQ

Thương hiệu là gì?

Một thương hiệu là cách một tổ chức, công ty hay cá nhân được nhận thức bởi môi trường xung quanh và những người có kinh nghiệm với nó. Một thương hiệu không chỉ là một cái tên, nhưng cũng là cảm xúc mà một công ty nhất định hay cá nhân gợi lên ở những người nhận.

Làm thế nào để xây dựng một thương hiệu?

Xây dựng một thương hiệu nên thận trọng và tập trung vào các bước cụ thể cần được hoàn thành. Nếu bạn đã biết chính xác những gì công ty của bạn sẽ làm, hãy trả lời câu hỏi nhóm mục tiêu của bạn là gì, và cẩn thận nghiên cứu nó. Bước này giúp bạn chọn tên công ty, khẩu hiệu, thiết kế biểu tượng và toàn bộ nhận diện trực quan. Xác định mục đích và cá tánh của thương hiệu của bạn cũng cực kỳ quan trọng. Một phân tích cạnh tranh toàn diện cũng có thể hữu ích.

Tại sao một thương hiệu mạnh rất quan trọng?

Đầu tiên, có một thương hiệu mạnh gia tăng sự công nhận của khách hàng. Nếu các khách hàng của bạn và khách hàng tiềm năng biết đến thương hiệu, họ có thể sẵn sàng chọn nó hơn. Kế đó, thương hiệu mạnh của bạn có thể tạo nên một ưu điểm cạnh tranh vững chắc trên thị trường. Nếu các dịch vụ của bạn được thừa nhận rộng rãi, doanh số của bạn sẽ chắc chắn gia tăng. Các thương hiệu mạnh có xu hướng chia sẻ giá trị với các khách hàng và thu hút một nhóm theo dõi lớn mạnh, kết quả là tạo nên một cộng đồng trung thành xoay quanh thương hiệu. Uy tín tốt hơn gia tăng sự sẵn lòng của khách hàng để mua và tương tác với thương hiệu, và thương hiệu tự nó giới thiệu các sản phẩm mới, dịch vụ và các cập nhật dễ dàng hơn.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo
^ ^