Dùng thử miễn phí

Tổ chức chung

Tổ chức chung là gì?

Một tổ chức chung để tất cả Nhân viên của họ xem tất cả phiếu. Một số công ty thích hạn chế quyền truy cập cho Nhân viên chỉ đối với các phiếu nhất định, những nơi khác thì thích cho tất cả phiếu của họ được chia sẻ với toàn bộ công ty.

Các tổ chức chung thường là những doanh nghiệp nhỏ, nơi mà tất cả Nhân viên sở hữu kiến thức giống nhau về sản phẩm hoặc dịch vụ do công ty cung cấp, vậy nên họ có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ đầy đủ. Trong các công ty lớn hơn, các nhóm được tạo ra tập trung vào những loại câu hỏi nhất định, ví dụ Kinh doanh, Kỹ thuật, Kỹ thuật Cấp 2 hoặc các nhóm cũng có thể được chia ra theo sản phẩm như nhóm tập trung vào LiveAgent hay Post Affiliate Pro. Điều này dễ dàng thực hiện được với việc sử dụng các bộ phận trong LiveAgent.

Tổ chức chung
Bộ phận

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo