Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng

Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng là gì?

Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng, hay còn được gọi là Trung Tâm Liên Hệ, là một bộ phận đặc biệt của hệ thống. Trung tâm được vận hành bởi các nhân viên đại diện. Tính năng chính của nó là quản lý tất cả danh sách khác hàng. Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng cũng là một phần quan trọng trong việc quản lý quan hệ khách hàng.

Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng có thể được so sánh với trung tâm cuộc gọi. Khác biệt nằm ở chỗ, trung tâm cuộc gọi chỉ tập trung vào giao tiếp qua điện thoại. Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng có thể xử lý tất cả các hình thức giao tiếp khác – bao gồm: Email, LiveChat, cuộc gọi hoặc fax.

Frequently asked questions

Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng được định nghĩa như thế nào?

Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng là một phần mềm cho phép doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khách hàng một cách hiệu quả. Nhờ có nó, doanh nghiệp có cơ hội thu thập thông tin của các khách hàng đang được phục vụ, phát triển và cải thiện dịch vụ khách hàng.

Các tính năng cơ bản của một Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng là gì?

Các tính năng chính của Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng là tự động phân phối các cuộc gọi trực tiếp đến một nhân viên hỗ trợ nhất định, thu âm cuộc gọi (bạn cần phải thông báo với khác hàng về chuyện này), tích hợp các điện thoại di động hoặc các phản hồi tương tác bằng giọng nói. Khả năng thu thập dữ liệu và thực hiện các phân tích là cực kỳ quan trọng.

Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng gồm những loại nào?

Các loại dịch vụ hỗ trợ khách hàng chính bao gồm loại thứ nhất - Trung Tâm Xử Lý Cuộc Gọi Đến, nơi chỉ xử lý các cuộc gọi từ khách hàng. Loại thứ hai là Trung Tâm Cuộc Gọi Đi, nơi cho phép thực hiện các cuộc gọi từ Nhân Viên Hỗ Trợ đến khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng. Loại thứ ba là Trung Tâm Cuộc Gọi Ảo cho phép bạn thực hiện tất cả các cuộc gọi khác.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo