Dùng thử miễn phí

Trường phiếu yêu cầu hỗ trợ

Trường phiếu yêu cầu hỗ trợ là gì?

Thông tin bổ sung về phiếu yêu cầu hỗ trợ sẽ được lưu trữ trong các Trường Phiếu yêu cầu hỗ trợ. Các trường phiếu yêu cầu hỗ trợ có thể chứa thông tin như tên khách hàng, giới tính, địa chỉ email, số điện thoại, nhóm được giao xử lý phiếu, múi giờ, thông tin trình duyệt, hệ điều hành, vị trí (dựa trên plugin Geo IP) và nhiều thông tin khác.

Hệ thống cũng có thể tạo các trường phiếu yêu cầu hỗ trợ tùy chỉnh để lưu trữ dữ liệu khách hàng bổ sung.

Trường phiếu yêu cầu hỗ trợ

Những câu hỏi thường gặp

Trường phiếu yêu cầu hỗ trợ là gì?

Trường phiếu yêu cầu hỗ trợ là một trường bổ sung và tùy chỉnh giúp nhân viên sắp xếp thông tin từ khách hàng để giúp giải quyết vấn đề, ưu tiên các vấn đề cần giải quyết và xác định danh mục.

 

Có thể chỉnh sửa các trường phiếu yêu cầu hỗ trợ không?

Bạn có thể chỉnh sửa các trường phiếu yêu cầu hỗ trợ để cập nhật tiêu đề, mô tả, định cấu hình quyền và quyền truy cập, xem thông tin và sắp xếp các giá trị trường phiếu yêu cầu hỗ trợ. Bạn cũng có thể kích hoạt (hoặc hủy kích hoạt) các trường phiếu yêu cầu hỗ trợ nếu cần.

 

Bạn có thể thêm các trường phiếu yêu cầu hỗ trợ mới trong một phiếu yêu cầu hỗ trợ không?

Bạn có thể thêm các trường phiếu yêu cầu hỗ trợ mới vào phiếu yêu cầu hỗ trợ. Bạn có thể thêm thông tin vào đó khi trả lời hoặc chỉnh sửa phiếu yêu cầu hỗ trợ.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo