Dùng thử miễn phí

Language switcher

–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Vai trò

Vai trò là gì?

Vai trò xác định các quyền và quyền truy cập của người dùng trong tài khoản LiveAgent của bạn. Hiện tại LiveAgent có cung cấp 3 loại vai trò. Vai trò sẽ xác định xem người dùng chỉ có quyền truy cập vào các phiếu yêu cầu hỗ trợ hay có thể tiến hành cài đặt cấu hình hoặc xem báo cáo.

3 vai trò chính là:

  • Chủ sở hữu – là chủ, người tạo tài khoản. Có quyền truy cập vào tất cả các phần trong hệ thống
  • Quản trị viên – có quyền truy cập vào tất cả các phần trong hệ thống, trừ thông tin thanh toán và thiết đặt
  • Nhân viên – có quyền truy cập hạn chế vào các bộ phận, phiếu yêu cầu hỗ trợ cụ thể. Chỉ có quyền xem với một số tính năng và gần như đồng quyền cấu hình.
Vai trò

Những câu hỏi thường gặp

Vai trò là gì?

Vai trò xác định các quyền và quyền truy cập của người dùng trong tài khoản. Bằng cách chỉ định một vai trò cụ thể, bạn sẽ biết nhân viên có thể làm gì và không có quyền truy cập vào cái gì trong hệ thống.

 

LiveAgent cung cấp các loại vai trò nào?

LiveAgent cung cấp ba vai trò chính là chủ sở hữu là người tạo tài khoản và có quyền truy cập vào tất cả các phần trong hệ thống, quản trị viên có quyền truy cập vào tất cả các phần trong hệ thống, ngoại trừ những phần liên quan đến thanh toán và cấu hình của toàn bộ tài khoản và nhân viên có quyền truy cập hạn chế vào các bộ phận và phiếu yêu cầu hỗ trợ cụ thể.

 

Bạn có thể thiết lập vai trò trong LiveAgent ở đâu?

Có thể cấu hình các vai trò trong LiveAgent bằng cách vào mục Configuration (Cấu hình) trong tab Agent (Nhân viên) của LiveAgent. Ở đó, bạn có thể chỉ định vai trò thích hợp cho từng người thực hiện nhiệm vụ trên LiveAgent.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×

Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo