• Tính năng
  • Ảnh động GIF trong Phiếu Hỗ Trợ

Ảnh động GIF trong Phiếu Hỗ Trợ

Làm cho các cuộc trò chuyện tĩnh trở nên sống động với ảnh GIF động.

Chúng tôi đã thêm công cụ tìm kiếm GIF ưu việt từ Giphy.com vào LiveAgent. Công cụ Tìm Kiếm Giphy cho phép bạn ngay tức thì tìm kiếm chính xác ảnh GIF mà bạn cần và chèn nó vào phần nội dung của Phiếu Hỗ Trợ.

Tìm GIF mà bạn muốn chỉ bằng việc gõ từ khoá của bạn vào trường tìm kiếm GIF trên thanh bên phải của Phiếu Hỗ Trợ.

Làm thế nào để tìm kiếm và chèn GIF vào trong Phiếu Hỗ Trợ:

Youtube video: Search and insert the GIF into a ticket | www.liveagent.com

Spice up the conversation with GIFs

Use our GIPHY integration to add animated GIFs into your ticket responses. Try it today. No credit card required.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo