API

APIlà một danh sách các lệnh mà phần mềm này có thể gửi cho phần mềm khác. Nhờ api, bạn có thể tái kết nối nhiều chương trình, công cụ và tự động hóa và tác động đến nhiều tác vụ. Hai phần mềm khác nhau có thể “giao tiếp” trực tiếp thông qua API.

API-LiveAgent

Thông qua API, tài khoản LiveAgent của bạn có thể nhận hoặc gửi thông tin đến các ứng dụng khác.

Các hành động API có sẵn trên LiveAgent:

  • Truy xuất danh sách các công ty
  • Xóa cuộc trò chuyện
  • Tạo cuộc trò chuyện mới
  • Đăng ký khách hàng mới
  • Truy xuất danh sách các phòng ban
  • Xóa các mục nhập kiến thức cơ bản
  • Báo cáo các phòng ban
  • và nhiều hành động khác…

Integrate LiveAgent with hundreds of tools

Want to connect your favorite tool with LiveAgent? No problem, just use Zapier. Try it today for free. No credit card required.

Tài nguyên kiến thức cơ bản

Đọc để biết thêm thông tin

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo