Dùng thử miễn phí

Language switcher

–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Phiếu nội bộ

Phiếu nội bộ cho phép bạn tạo ghi chú nội bộ cho đồng nghiệp của mình. Phiếu nội bộ phải được chỉ định cho một nhân viên cụ thể. Nó chỉ hiển thị cho các nhân viên, không hiển thị cho khách hàng hoặc bất kỳ người dùng cuối nào khác. Cũng có thể hoãn các phiếu nội bộ và sử dụng chúng theo các nhiệm vụ đã định.

Phiếu nội bộ
Phiếu nội bộ

Phiếu nội bộ hữu ích để:

  • Gửi ghi chú nội bộ cho nhân viên
  • Tạo nhiệm vụ cho một nhân viên/nhóm người trong bộ phận cụ thể
  • Tạo ghi chú cho bản thân (khả năng hoãn phiếu nội bộ)
Phiếu nội bộ
Phiếu nội bộ

Khi tạo phiếu nội bộ, bạn có thể:

  • Chọn một bộ phận
  • Chọn một nhân viên
  • Chỉ định một khách hàng
  • Xác định một chủ đề
  • Tạo một thông báo

Use internal tickets to assign tasks

Create task reminders for yourself or your colleagues with internal tickets. Try it today with our free 14-day trial. No credit card required.

Free trial

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×

Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo