• Tính năng
  • Lịch sử phiếu yêu cầu hỗ trợ trực tuyến (URL)

Lịch sử phiếu yêu cầu hỗ trợ trực tuyến (URL)

LiveAgent có lựa chọn thêm đường dẫn lịch sử phiếu hỗ trợ trực tuyến trong những email gửi đi của bạn.

Online-ticket-history-URL-LiveAgent
Đường dẫn lịch sử phiếu hỗ trợ trực tuyến trong email

Xác thực lịch sử phiếu hỗ trợ trực tuyến:

  1. Nếu bật lên, người dùng sẽ cần phải đăng nhập để đọc lịch sử phiếu hỗ trợ.
  2. Nếu không bật lên, mọi người đều có thể đọc lịch sử phiếu hỗ trợ trực tuyến.

Lịch sử phiếu hỗ trợ trực tuyến trông như thế này:

Đường dẫn lịch sử phiếu hỗ trợ trực tuyến trong email

Share ticket updates with a URL

Send your colleagues a clickable link that shows them the contents of the ticket without having to log into LiveAgent. Try it today. No credit card required.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo