Tạm dừng

Đôi khi mọi người cần nghỉ ngơi. Nhờ có tính năng Tạm dừng, bạn cũng có thể làm vậy trong khi uống một cốc cà phê hoặc lo việc cá nhân. Không ai làm phiền bạn trong thời gian Tạm dừng, vì vậy hãy tận hưởng khoảnh khắc yên bình và quay lại bất cứ khi nào bạn sẵn sàng.

LiveAgent cung cấp tùy chọn để Nhân viên và Quản trị viên truy cập chế độ “Tạm dừng”. Chế độ này thường được sử dụng để ngừng nhận phiếu, cuộc trò chuyện và cuộc gọi trong khi vắng mặt khỏi văn phòng trong một thời gian ngắn (ví dụ: ăn trưa hoặc uống cà phê.)

Ví dụ

Khi nhân viên rời văn phòng để nghỉ ngơi (ví dụ: ăn trưa, uống cà phê) bằng cách nhấp vào Tạm dừng, tài khoản của nhân viên sẽ ngừng hoạt động – sẽ không có phiếu, cuộc trò chuyện hoặc cuộc gọi nào đến tài khoản bị tạm dừng của nhân viên. Khi nhân viên quay lại bằng cách nhấp vào Tiếp tục, tài khoản sẽ chuyển sang chế độ hoạt động. Nhân viên không phải đăng xuất và đăng nhập vào tài khoản của mình.

Thời gian tạm dừng không được tính là giờ làm việc trong báo cáo công việc của nhân viên.

Need a short break?

Use the pause feature to make yourself unavailable for calls, incoming live chats, or high-priority tickets. Try it today. No credit card required.

Tài nguyên cơ sở tri thức

Tìm hiểu chi tiết hơn

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo