Xuất Phiếu Hỗ Trợ

Xuất Phiếu Hỗ Trợ từ trang Xem Phiếu sang một tập tin định dạng CSV có thể tải về để có nhanh chóng các dữ liệu tại thời điểm mà bạn lựa chọn theo các tuỳ chỉnh.

Xuất Phiếu Hỗ Trợ - LiveAgent

Dữ Liệu Phiếu Hỗ Trợ trong tập tin CSV xuất ra bao gồm:

 • Trạng thái Phiếu
 • Tên
 • Họ
 • Email
 • Mã ID của Phiếu
 • Mã ID của Bộ Phận
 • Tên của Bộ Phận
 • Mã ID của Nhân viên hỗ trợ
 • Tên Nhân Viên Hỗ Trợ
 • Thẻ gắn kèm
 • Tiêu đề
 • Nội dung ngắn của Email
 • Ngày khởi tạo
 • Mã ID của cuộc trò chuyện
 • Ngày thay đổi
 • Ngày đã được xử lý
 • Ngày mở lại Phiếu
 • Trạng thái được thay đổi
 • Số lượng các Tin Nhắn Đến
 • Số lượng các Tin Nhắn Đi

Bạn có thể chọn các cột dữ liệu Phiếu để mà bạn muốn có trong tập tin xuất ra.

Ticket export in LiveAgent

Xem Video bên dưới để hiểu rõ hơn cách thức nó hoạt động:

Youtube video: Export tickets to a downloadable CSV file - LiveAgent | www.liveagent.com
Youtube video: Export tickets to a downloadable CSV file - LiveAgent | www.liveagent.com

Export tickets with ease

Export tickets to CSV files for easy sharing and data management. Try it today for free. No credit card required.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo