Cập nhật lần cuối: 02 tháng 10 năm 2023

Quality Unit, s. r. o. cung cấp các Dịch vụ (được hiểu là “LiveAgent”) cho Bạn thông qua trang web của mình tại địa chỉ *.ladesk.com (địa chỉ URL trên account của bạn).

Quality Unit, s. r. o. sử dụng một số đơn vị xử lý phụ bên thứ ba trong quá trình cung cấp dịch vụ của LiveAgent.

Đơn vị xử lý phụ là gì:

Đơn vị xử lý phụ là một đơn vị xử lý dữ liệu thuộc bên thứ ba do LiveAgent thuê ngoài, có quyền (hoặc có thể) tiếp cận hoặc xử lý dữ liệu Dịch vụ (có thể chứa dữ liệu cá nhân). LiveAgent sử dụng nhiều đơn vị xử lý phụ khác nhau để thực hiện nhiều chức năng khác nhau sẽ được diễn giải trong các bảng phía dưới.

Thẩm định chuyên sâu:

LiveAgent cam kết áp dụng một quy trình chọn lựa có chi phí hợp lý, theo đó đánh giá được khả năng an ninh bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của các đơn vị xử lý phụ mà họ sẽ hoặc có quyền tiếp cận cũng như xử lý dữ liệu dịch vụ.

Các biện pháp bảo vệ theo hợp đồng:

LiveAgent yêu cầu các đơn vị xử lý phụ phải đáp ứng được các nghĩa vụ theo yêu cầu của LiveAgent (dành cho đơn vị xử lý dữ liệu) vốn đã diễn giải trong Hợp đồng xử lý dữ liệu của LiveAgent (“Data Processing Agreement-DPA”), bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu:

– xử lý dữ liệu cá nhân phải tuân theo các hướng dẫn (được LiveAgent ghi thành văn bản cho đơn vị xử lý dữ liệu) của đơn vị kiểm soát dữ liệu (ví dụ là người đăng ký tài khoản);

– liên quan đến các quá trình xử lý dữ liệu, chỉ sử dụng các nhân viên đáng tin cậy và phải tuân thủ các nghĩa vụ bắt buộc đã giao kết nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh thông tin, theo đúng luật bảo vệ dữ liệu;

– thường xuyên tổ chức huấn luyện an ninh bảo mật thông tin cho nhân viên, những người có quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân;

– thực thi và duy trì các tiêu chuẩn tổ chức và kỹ thuật phù hợp.

– nhanh chóng thông báo cho LiveAgent về bất kì lỗ hỏng an ninh hiện hữu hay tiềm tàng; phối hợp với LiveAgent để xử lý các yêu cầu của các đơn vị kiểm soát dữ liệu, các chủ thể dữ liệu hoặc các cơ quan bảo vệ dữ liệu, nếu có.

Chính sách này không trao cho khách hàng bất kì quyền hạn hay phương thức bồi thường nào, cũng như không được xem là một hợp đồng ràng buộc. Các thông tin đề cập trong tài liệu này chỉ nhằm minh họa cho quy trình làm việc với các đơn vị xử lý phụ của LiveAgent cũng như cung cấp một danh sách các đơn vị xử lý dữ liệu bên thứ ba tính tới thời điểm lập văn bản này (mà LiveAgent có thể sử dụng trong quá trình hỗ trợ các dịch vụ của mình).

Nếu bạn là một khách hàng của LiveAgent và muốn xem Hợp đồng xử lý dữ liệu (DPA) của chúng tôi, xin vui lòng email tới andrej@liveagent.com.

Hạ tầng thông tin về các đơn vị xử lý dữ liệu phụ

LiveAgent sở hữu hoặc quản lý quyền tiếp cập hạ tầng thông tin mà LiveAgent dùng để lưu trữ dữ liệu dịch vụ, vốn được dùng cho quá trình cung cấp dịch vụ, ngoài các bên được đề cập dưới đây. Hiện tại, các hệ thống tổ chức, quản lý cung ứng các dịch vụ của LiveAgent được đặt tại các cơ sở “co-location” tại Hoa Kỳ và châu Âu.

Tài khoản của khách hàng được lưu trữ tại một trong các vùng dưới đây, dựa trên vị trí địa lý của khách hàng; Dữ liệu dịch vụ của khách hàng vẫn được duy trì tại khu vực của họ nếu khách hàng và LiveAgent không đạt được thỏa thuận, nhưng có thể được luân chuyển giữa các trung tâm dữ liệu trong vùng nhằm đảm bảo duy trì hoạt động và tính sẵn sàng của các dịch vụ. Bảng nội dung bên dưới thể hiện thông tin về các trung tâm lưu trữ dữ liệu dịch vụ của LiveAgent.

Server

Linode, LLC (châu Âu)
Máy chủ của LiveAgent đặt tại các cơ sở đạt chuẩn Tier III+ hoặc IV, hay PCI DSS, SSAE-16, ISO 27001. Những trung tâm dữ liệu này được vận hành với nguồn năng lượng dồi dào, mỗi trung tâm đều được trang bị hệ thống UPS và máy phát điện dự phòng.

Server

Linode, LLC (Anh Quốc)
Máy chủ của LiveAgent đặt tại các cơ sở đạt chuẩn Tier III+ hoặc IV, hay PCI DSS, SSAE-16, ISO 27001. Những trung tâm dữ liệu này được vận hành với nguồn năng lượng dồi dào, mỗi trung tâm đều được trang bị hệ thống UPS và máy phát điện dự phòng.

Server

Linode, LLC (Hoa Kỳ)
Máy chủ của LiveAgent đặt tại các cơ sở đạt chuẩn Tier III+ hoặc IV, hay PCI DSS, SSAE-16, ISO 27001. Những trung tâm dữ liệu này được vận hành với nguồn năng lượng dồi dào, mỗi trung tâm đều được trang bị hệ thống UPS và máy phát điện dự phòng.

Server

Linode, LLC (Singapore)
Máy chủ của LiveAgent đặt tại các cơ sở đạt chuẩn Tier III+ hoặc IV, hay PCI DSS, SSAE-16, ISO 27001. Những trung tâm dữ liệu này được vận hành với nguồn năng lượng dồi dào, mỗi trung tâm đều được trang bị hệ thống UPS và máy phát điện dự phòng.

Server

Amazon Web Services, LLC (Khách hàng EU) – Ireland
Máy chủ của LiveAgent đặt tại các cơ sở đạt chuẩn Tier III+ hoặc IV, hay PCI DSS, SSAE-16, ISO 27001. Những trung tâm dữ liệu này được vận hành với nguồn năng lượng ổn định, mỗi trung tâm đều được trang bị hệ thống UPS và máy phát điện dự phòng.

Server

Amazon Web Services, LLC (Khách hàng tại Hoa Kỳ) – N. California
Máy chủ của LiveAgent đặt tại các cơ sở đạt chuẩn Tier III+ hoặc IV, hay PCI DSS, SSAE-16, ISO 27001. Những trung tâm dữ liệu này được vận hành với nguồn năng lượng ổn định, mỗi trung tâm đều được trang bị hệ thống UPS và máy phát điện dự phòng.

Server

Amazon Web Services, LLC (Khách hàng tại Châu Á-Thái Bình Dương) – Singapore
Máy chủ của LiveAgent đặt tại các cơ sở đạt chuẩn Tier III+ hoặc IV, hay PCI DSS, SSAE-16, ISO 27001. Những trung tâm dữ liệu này được vận hành với nguồn năng lượng ổn định, mỗi trung tâm đều được trang bị hệ thống UPS và máy phát điện dự phòng.

Server

Websupport, s.r.o. (dành cho khách hàng châu Âu)
Máy chủ của LiveAgent đặt tại các cơ sở đạt chuẩn Tier III+ hoặc IV, hay PCI DSS, SSAE-16, ISO 27001. Những trung tâm dữ liệu này được vận hành với nguồn năng lượng dồi dào, mỗi trung tâm đều được trang bị hệ thống UPS và máy phát điện dự phòng.

Các đơn vị xử lý phụ khác:

LiveAgent sử dụng một số dịch vụ của các đơn vị xử lý phụ để cung cấp các dịch vụ của mình. Nhằm duy trì các chức năng hoạt động, các đơn vị xử lý phụ này có thể tiếp cận với dữ liệu dịch vụ.

Dịch vụ

Quality Unit, LLC
Quality Unit, LLC là một thành viên của Quality Unit. Quality Unit, LLC có chức năng như một đơn vị xử lý phụ cung cấp dịch vụ cho LiveAgent.

Dịch vụ

Quality Unit Ukraine
Quality Unit Ukraine có chức năng như một đơn vị xử lý phụ cung cấp dịch vụ cho LiveAgent.

Dịch vụ

Twilio, Inc.
LiveAgent sử dụng Twillio như nhà cung cấp dịch vụ VoIP.

Dịch vụ

Intuit
Quality Unit sử dụng MailChimp để cung cấp chức năng quản lý ticket và gửi email.

Dịch vụ

OpenAI
Quality Unit sử dụng OpenAI để cải thiện chức năng và phản hồi của dịch vụ khách hàng.

Các đơn vị xử lý phụ

Để duy trì dịch vụ khách hàng hoạt động 24/7, LiveAgent hợp tác với một số đơn vị xử lý phụ, có thể tiếp cận dữ liệu dịch vụ. Tất cả các đơn vị xử lý phụ này đều được ký kết hợp đồng đảm bảo cũng như phải tuân thủ các hướng dẫn về an ninh bảo mật thông tin, trong đó có yêu cầu chỉ được tiếp cập những thông tin này khi có sự đồng ý của khách hàng.

Bài liên quan
Bạn có muốn tự động hóa những công việc trùng lặp? Tìm hiểu về các quy trình dịch vụ khách hàng tự động để cải thiện doanh nghiệp của bạn ngay.

Dịch vụ khách hàng tự động

Dịch vụ khách hàng tự động là cách để hỗ trợ khách hàng mà không cần sự tham gia của nhân viên. Tuy nhiên, cần phải có yếu tố con người để tương tác với khách. LiveAgent cung cấp các công cụ và tính năng để cải thiện nỗ lực phục vụ khách hàng.

Để cho thuận tiện và dễ quản lý hơn, bạn có thể sử dụng tính năng tách phiếu yêu cầu hỗ trợ. Tính năng này sẽ chia phiếu ra làm hai.

Tách phiếu

Tính năng Tách phiếu trong LiveAgent giúp chia phiếu có hai yêu cầu khác nhau thành hai phiếu riêng biệt, tối ưu hóa quản lý và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Xác định các cấp bậc kỹ năng của tư vấn viên qua hệ thống truy cập theo cấp bậc của tư vấn viên. Hệ thống này một bộ phận của chức năng game hóa (Gamification) giúp động viên khuyến khích tư vấn viên tiến bộ trong công việc.

Hệ thống cấp bậc

Hệ thống cấp bậc trong phần mềm hỗ trợ khách hàng giúp xác định kỹ năng của nhân viên, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và tạo ra các cuộc thi công ty rộng rãi.

Cài đặt bản mẫu của bạn! Thêm vào các câu chào và chữ ký cho một bản mẫu và tiết kiệm thời gian của bạn. Mẫu trả lời nhân viên sẽ giúp bạn làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Mẫu trả lời nhân viên

Mẫu trả lời nhân viên là công cụ giúp nhân viên trả lời nhanh các yêu cầu. LiveAgent cung cấp số lượng bản mẫu phụ thuộc vào nhu cầu của bạn và bạn có thể tìm thấy chúng trong tab "Cấu Hình" và "Mẫu Email Nhân Viên".

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

Start Free Trial x