Bảng thuật ngữ phần mềm Helpdesk

Nếu bạn chỉ mới làm quen phần mềm help desk hay dịch vụ khách hàng nói chung. Bạn có thể cảm thấy những từ mới này hơi khó hiểu. Chúng tôi đã lập một danh sách hoàn chỉnh về thuật ngữ trong ngành dịch vụ khách hàng.
Bảng thuật ngữ phần mềm Helpdesk

C

T

You will be
in Good Hands!

Join our community of happy clients and provide excellent customer support with LiveAgent.

Lên lịch demo

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

Close
Schedule a demo
Schedule a one-on-one call
  • How to achieve your business goals with LiveAgent
  • Tour of the LiveAgent so you can get an idea of how it works
  • Answers to any questions you may have about LiveAgent
Lên lịch demo
Start Free Trial x