Bảng thuật ngữ phần mềm Helpdesk

Nếu bạn chỉ mới làm quen phần mềm help desk hay dịch vụ khách hàng nói chung. Bạn có thể cảm thấy những từ mới này hơi khó hiểu. Chúng tôi đã lập một danh sách hoàn chỉnh về thuật ngữ trong ngành dịch vụ khách hàng.
Bảng thuật ngữ phần mềm Helpdesk

C

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

Start Free Trial x