Đây là chính sách quyền riêng tư của Quality Unit. Trang chủ của chúng tôi được đặt tại http://www.qualityunit.com. Nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách này, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Thu thập dữ liệu

Quality Unit quan tâm về sự riêng tư của bạn, vì thế chúng tôi bám sát Giao thức an toàn thông tin cá nhân The Platform for Privacy Preferences Project, hay còn gọi là P3P. P3P được thiết kế để cho người sử dụng web quyền kiểm soát chính xác hơn về kiểu thông tin mà họ cho phép tiết lộ.

Quality Unit bảo lưu mọi quyền truy cấp bất kỳ hoặc tất cả tài khoản của Bạn để trả lời yêu cầu của Bạn về hỗ trợ kỹ thuật. Chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, vật lý, và kỹ thuật để bảo vệ sự bảo mật, bí mật và toàn viện của dữ liệu của Bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu của Bạn trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc được Bạn cho phép.

Chính sách P3P tuyên bố rằng dữ liệu họ thu thập theo nhóm (còn được gọi là “bản báo cáo”). Chính sách của chung tôi bao gồm 4 nhóm dữ liệu. Việc thực hành dữ liệu của mỗi nhóm sẽ được trình bày riêng biệt như sau:

Nhóm “Thông tin nhật ký truy cập”

Quality Unit thu thập thông tin ẩn danh về hành vi người dùng khi sử dụng giải pháp phần mềm của chúng tôi. Chúng tôi giám sát những tông tin này để cải thiện sản phẩm của chúng tôi và ngăn chặn lỗi & sự cố ngoài kế hoạch. Chúng tôi thu thập những thông tin sau:

 • Dữ liệu luồng nhấp chuột
 • Dữ liệu về việc dùng tài khoản
 • Các phần tử giao thức HTTP

Dữ liệu này sẽ được dùng cho các mục đích sau:

 • Hoàn tất và hỗ trợ hoạt động hiện tại
 • Việc quản lý hệ thống và trang web
 • Nghiên cứu và phát triển
 • Sự cải thiện trong sản phẩm & dịch vụ của chúng tôi

Dữ liệu này sẽ được sử dụng duy nhất bởi Quality Unit, và nhân viên của nó. Phần sau đây sẽ giải thích tại sao dữ liệu này được thu thập. Máy chủ Website của chúng tôi thu lập nhật ký truy cập chứa những thông tin này.

Nhóm “Cookies”

Chúng tôi thu thập những thông tin sau:

 • HTTP cookies
 • Flash Cookies

Dữ liệu này sẽ được dùng cho các mục đích sau:

 • Nghiên cứu và phát triển.
 • Điều chỉnh một lần

Dữ liệu này sẽ được sử dụng duy nhất bởi Quality Unit, và nhân viên của nó. Phần sau đây sẽ giải thích tại sao dữ liệu này được thu thập: Cookies được dùng để theo dõi khách truy cập trang web của chúng tôi, để chúng tôi có thể biết rõ hơn rằng phần nào của trang web phù hợp với bạn nhất. Chúng tôi cũng sử dụng cookies để cho phép máy chủ của chúng tôi duy trì thông tin về nội dung giỏ hàng của bạn.

Nhóm “Thông tin giao dịch” (bắt buộc)

Chúng tôi thu thập những thông tin sau:

 • Thông tin liên hệ vật lý
 • Thông tin liên hệ trực tuyến
 • Dữ liệu nhân khẩu học
 • Thông tin mua hàng

Dữ liệu này sẽ được dùng cho các mục đích sau:

 • Hoàn tất và hỗ trợ hoạt động hiện tại
 • Nghiên cứu và phát triển

Dữ liệu này sẽ được sử dụng duy nhất bởi Quality Unit, và nhân viên của nó. Thêm nữa, những kiểu thực thể sau đây sẽ nhận thông tin này:

 • Liên hệ khách truy cập để marketing dịch vụ hoặc sản phẩm.

Dữ liệu này sẽ được sử dụng duy nhất bởi Quality Unit, và nhân viên của nó. Thêm nữa, những kiểu thực thể sau đây sẽ nhận thông tin này:

 • Dịch vụ vận chuyển

Sự giải thích sau đây là để giải đáp lý do vì sao dữ liệu này được thu thập:

 • Thông tin chúng tôi thu thập để xử lý đơn hàng của bạn.

Cookies

Cookies là một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn những thông tin đã được điều chỉnh từ một trang Web. Một cookie là một phần tử dữ liệu mà trang Web có thể gửi tới trình duyệt của bạn, và nó sau đó có thể được lưu trên hệ thống của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh trình duyệt của mình để thông báo cho bạn biết khi bạn nhận được một cookie, từ đó bạn có thể quyết định xem có chấp nhận nó hay không.

Flash Cookies (đối tượng chia sẻ cục bộ) là một công nghệ cung cấp bởi Macromedia Flash Player. Bạn có thể thiết lập quyền hệ điều hành của mình để, trình duyệt sẽ không thể viết bất kỳ thông tin nào lên đĩa của bạn để bảo vệ sự riêng tư của bạn. Cách tiếp theo để tránh Flash Cookies là gỡ cài đặt Macromedia Flash Player khỏi máy tính của bạn.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookies. Cookies được dùng cho các mục đích sau:

 • Nhắm chọn người dùng
 • Nghiên cứu và phát triển

Tóm tắt chính sách thỏa thuận:

Chính sách thỏa thuận tương ứng với chính sách này là:

CP=NOI CURa ADMa DEVa TAIa CONa OUR DELa BUS IND PHY ONL UNI PUR COM NAV DEM STA

Bảng dưới đây giải thích ý nghĩa của từng trường trong chính sách thỏa thuận

TrườngÝ nghĩa
CP= Đây là tiêu đề của chính sách thỏa thuận; nó chỉ ra rằng những điều sau đây là một chính sách thỏa thuận P3P.
NOIKhông có bất kỳ thông tin nhận dạng nào được thu thập, vì vậy không thể truy cập vào chúng.
CURaDữ liệu được sử dụng để hoàn tất hành động hiện tại.
ADMaDữ liệu được sử dụng để quản lý trang web.
DEVaDữ liệu được sử dụng để nghiên cứu và phát triển.
TAIaDữ liệu được sử dụng để chỉnh sửa trang web.
CONaDữ liệu được sử dụng để liên hệ với người dùng.
OURDữ liệu được giao cho chính chúng tôi và nhân viên của chúng tôi.
DELaDữ liệu được giao cho các dịch vụ vận chuyển.
BUSCác hành vi kinh doanh của chúng tôi xác định dữ liệu sẽ được lưu giữ trong bao lâu.
INDDữ liệu sẽ được lưu giữ vô thời hạn.
PHYThông tin liên hệ “vật lý” được thu thập.
ONL Thông tin liên hệ trực tuyến được thu thập.
UNIĐịnh danh duy nhất sẽ được thu thập.
PURThông tin mua hàng sẽ được thu thập.
COMThông tin máy tính sẽ được thu thập.
NAVDữ liệu điều hướng và luồng nhấp chuột sẽ được thu thập.
DEMDữ liệu nhân khẩu học và kinh tế xã hội sẽ được thu thập.
STADữ liệu quản lý trạng thái sẽ được thu thập

Chính sách thỏa thuận được gửi bởi máy chủ trang Web cùng với cookies mà nó miêu tả. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn triển khai P3P tại http://www.w3.org/TR/p3pdeployment.

Đánh giá chính sách

Trình duyệt web sẽ đánh giá chính sách thỏa thuận của chính sách này bất cứ khi nào nó sử dụng cookie. Hành động của trình duyệt web sẽ được thực hiện dựa trên mức độ riêng tư mà người dùng đã chọn trong trình duyệt của họ (Thấp, Trung bình, Trung bình cao, hoặc Cao; chế độ mặc định là Trung bình. Thêm nữa, trình duyệt web sẽ kiểm tra xem chính sách của cookie có thể chấp nhận được hay không, xem xét xem cookie này là một session cookie (cookie phiên chạy) hay persistent cookie (cookie cố định), cũng như xem xét xem cookie này được dùng trong bối cảnh bên thứ nhất hay bên thứ ba.

Lưu ý: việc đánh giá này hiện tại đang được thử nghiệm và không nên được xem là một cách thay thế cho việc kiểm tra với một trình duyệt Web thật.

Chính sách không đạt yêu cầu: chính sách thỏa thuận này được xem là không đạt yêu cầu dựa trên các quy tắc xác định bởi trình duyệt web. Hành vi của trình duyệt web liên quan đến cookies được đặt trong chính sách thỏa thuận này như sau:

Việc sử dụng của bên thứ nhấtViệc sử dụng của bên thứ ba
Persistent CookiesThấp: Khi yêu cầu thỏa mãn của chính sách ở cấp độ này; cookies sẽ được chấp nhận. Trung bình: Tùy chọn không tham gia không được cung cấp cho tất cả mục đích và người nhận không đạt yêu cầu, vì thế cookie sẽ bị giáng cấp thành session cookie. Trung bình cao: Không cung cấp tùy chọn không tham gia, vì thế cookie sẽ bị chặn. Cao: Vì không cần tùy chọn tham gia , cookie sẽ bị chặn.Thấp: Tùy chọn không tham gia không được cung cấp cho tất cả mục đích và người nhận không đạt yêu cầu, vì thế cookie sẽ bị giáng cấp thành session cookie. Trung bình: Tùy chọn không tham gia không được cung cấp cho tất cả mục đích và người nhận không đạt yêu cầu, vì thế cookie sẽ bị chặn. Trung bình cao: Vì không cần tùy chọn tham gia , cookie sẽ bị chặn. Cao: Vì không cần tùy chọn tham gia , cookie sẽ bị chặn.
Session CookiesThấp: Khi yêu cầu thỏa mãn của chính sách ở cấp độ này; cookies sẽ được chấp nhận. Trung bình: Khi yêu cầu thỏa mãn của chính sách ở cấp độ này; cookies sẽ được chấp nhận. Trung bình cao: Khi yêu cầu thỏa mãn của chính sách ở cấp độ này; cookies sẽ được chấp nhận. Cao: Vì không cần tùy chọn tham gia , cookie sẽ bị chặn.Thấp: Khi yêu cầu thỏa mãn của chính sách ở cấp độ này; cookies sẽ được chấp nhận. Trung bình: Tùy chọn không tham gia không được cung cấp cho tất cả mục đích và người nhận không đạt yêu cầu, vì thế cookie sẽ bị chặn. Trung bình cao: Vì không cần tùy chọn tham gia , cookie sẽ bị chặn. Cao: Vì không cần tùy chọn tham gia , cookie sẽ bị chặn.

Một chính sách được xem là không được chấp nhận bởi Internet Explorer 6 chứa những kiểu dữ liệu nhất định, được dùng hoặc được chia sẻ theo một cách thức nhất định. Chính sách này được đặt trong mục không được chấp nhận, bởi vì những kiểu dữ liệu sau liên kết với cookies của chính sách này:

 • Thông tin liên hệ “vật lý” được thu thập.
 • Thông tin liên hệ trực tuyến được thu thập.

Thêm nữa, dữ liệu được sử dụng cho mục đích sau, làm cho chính sách này bị xem là không được chấp nhận:

 • Dữ liệu được sử dụng để liên hệ với người dùng.

Lưu ý rằng cho phép tùy chọn không tham gia sẽ biến chính sách này thành có thể được nhấp nhận với cài đặt Thấp và Trung bình, và với cài đặt Trung bình cao cho việc sử dụng cookie của bên thứ nhất. Với cài đặt Cao, và với cài đặt Trung bình cao cho cookies bên thứ ba, mọi mục đích sử dụng dữ liệu phải có tùy chọn tham gia chính sách để chính sách có thể được chấp nhận.

Bài liên quan
GetResponse cho phép xếp lịch gửi email và tự động hóa quy trình follow-up khi các khách hàng tiềm năng mới được thêm vào. Đọc thêm về tích hợp GetResponse.

GetResponse

GetResponse là dịch vụ email marketing dựa trên trình duyệt, tích hợp với LiveAgent để cung cấp giải pháp toàn diện cho hỗ trợ khách hàng trên nhiều kênh giao tiếp. GetResponse cung cấp tính năng Email Marketing, Tự động hóa Marketing, Webinar, và hơn thế nữa.

Cải thiện tương tác với khách hàng của bạn bằng tích hợp Wix vào LiveAgent. Tích hợp Wix cho phép bạn đặt nút trò chuyện trực tuyến trên trang web của mình.

Wix

Tính năng của LiveAgent và Bria (X-lite) được tập trung vào giải pháp hỗ trợ khách hàng đa kênh bao gồm live chat, phần mềm quản lý ticket và tổng đài cuộc gọi tích hợp. LiveAgent cũng cung cấp bản dùng thử miễn phí trong một khoảng thời gian giới hạn.

LiveAgent is a help desk software that connects multiple platforms into one interface. Check out all the available integrations right now.

Yootel

The importance of customer service in advertising campaigns is highlighted by various slogans and mantras such as "the customer is always right" and "good service builds loyal customers." VoipTiger offers a free cloud-based PBX phone service, as well as global VoIP services. LiveAgent and vcita are other companies that provide customer service support, with vcita offering a small business management app. Automating customer service with chatbots and other tools is important, but human connection is still vital. These services can be tried for free for a limited time.

Nếu bạn muốn khách hàng của bạn liên hệ bạn nhanh chóng hơn, hãy xem xét việc tích hợp Shopify cho LiveAgent. Việc tích hợp này cho phép bạn thiết lập live chat trên cửa hàng điện tử của bạn.

Shopify

Shopify cung cấp nền tảng cho các cửa hàng trực tuyến bán sản phẩm và dịch vụ. Nó tích hợp các tính năng như drop-shipping, marketing sản phẩm, các phương thức thanh toán, và tương tác khách hàng. LiveAgent hỗ trợ khách hàng qua email, điện thoại, và live chat để tăng tương tác và hài lòng khách hàng. Tích hợp Shopify mang lại lợi ích quản lý khách hàng dễ dàng và tăng tương tác khách hàng.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

Start Free Trial x