Chuyển cuộc gọi

Chuyển Cuộc Gọi là gì?

Trong từ vựng viễn thông, chuyển cuộc gọi nghĩa là cuộc gọi có thể được chuyển tới cho một người dùng khác, người có thể nhận cuộc gọi. Trong LiveAgent, chuyển cuộc gọi đợi cho đến khi nó được nhận, bị từ chối hay đơn giản là không được trả lời. Sau đó, cuộc gọi được chuyển tới cho một nhân viên thứ hai.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What is an attended transfer?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Attended transfer is one that waits during incoming calls to end a call until it is answered, rejected or missed by another agent. Your agents don’t have to make your customers wait unnecessarily. The caller is suspended and the connection is established with the agent. If the agent fails to answer, the call is returned to the previous agent.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to issue an attended transfer?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “If you want to start a supervised transfer during a conversation with a client, you can start it by selecting a connection with another agent. The new connection is then active and the first is placed on hold.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Who can assist or serve an attended transfer?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Attended transfer can be handled by any agent connected to LiveAgent. This is a function that enables more effective customer service and higher productivity.” } }] }

FAQ

Chuyển cuộc gọi là gì?

Chuyển cuộc gọi là một cuộc gọi chờ trong lúc gọi cho đến khi kết thúc, mãi tới khi nó được trả lời, bị từ chối hay bỏ lỡ bởi một nhân viên khác. Các nhân viên của bạn không phải để các khách hàng đợi một cách không cần thiết. Người gọi bị tạm ngưng và liên kết được thành lập với nhân viên. Nếu nhân viên không thể trả lời, cuộc gọi được chuyển đến cho nhân viên kế tiếp.

Làm thế nào yêu cầu chuyển cuộc gọi?

Nếu bạn muốn bắt đầu chuyển theo hướng dẫn trong một hội thoại với khách hàng, bạn có thể bắt đầu nó bằng cách chọn một liên kết với một nhân viên khác. Liên kết mới có hiệu lực sau đó và liên kết đầu tiên bị hoãn lại.

Ai có thể hỗ trợ hoặc thực hiện chuyển cuộc gọi?

Chuyển cuộc gọi có thể được giải quyết bởi bất kỳ nhân viên nào liên kết với LiveAgent. Đây là một chức năng cho phép dịch vụ khách hàng hiệu quả hơn và hiệu suất hơn.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo