SLA

SLA là gì?

SLA là từ viết tắt của Service Level Agreement có nghĩa là Thỏa thuận cấp độ dịch vụ.

Một công ty có thể tự xác định các chính sách Thỏa thuận cấp độ dịch vụ của mình để người dùng giám sát kết quả cung cấp cấp độ dịch vụ tốt hơn và đáp ứng các mục tiêu cấp độ dịch vụ của công ty. SLA thường được thỏa thuận giữa các công ty và khách hàng doanh nghiệp của họ.

SLA thường chỉ rõ thời gian trả lời hoặc giải quyết xong một phiếu yêu cầu hỗ trợ. Công ty sẽ vi phạm SLA nếu không tuân thủ các chính sách SLA của mình. Thông thường, họ phải nhận các hình phạt liên quan đến Vi phạm SLA, vì nhiều công ty, đặc biệt là doanh nghiệp và doanh nghiệp lớn, lập Thỏa thuận cấp độ dịch vụ bằng văn bản.

SLA trong LiveAgent kết hợp các cấp độ và quy tắc SLA.

Frequently asked questions

SLA là từ viết tắt của cái gì?

SLA, hay thỏa thuận cấp độ dịch vụ, xác định mức độ dịch vụ mong đợi từ nhà cung cấp. SLA xác định các chỉ số dùng để đo lường dịch vụ. Ngoài ra, nó cũng bao gồm các biện pháp khắc phục hậu quả hoặc hình phạt trong trường hợp không đạt được mức độ dịch vụ đã thỏa thuận. Đây là một trong những yếu tố quan trọng của hợp đồng.

 

Vai trò của SLA là gì?

SLA thu thập thông tin về tất cả các dịch vụ và độ tin cậy dự kiến trong một tài liệu. Nó xác định các số liệu, trách nhiệm và kỳ vọng. SLA được thiết kế để bảo vệ cả hai bên tham gia hợp đồng. Nó cần được điều chỉnh để phù hợp với các mục tiêu và hoạt động kinh doanh.

 

Bạn có thể thiết đặt SLA trong LiveAgent không?

Để thiết đặt SLA trong LiveAgent bạn phải vào Configuration (Cấu hình), sau đó chọn mục Automation (Tự động hóa), nhấp vào SLA và Create Level (Tạo Cấp độ). Sau đó, sau khi thiết đặt thích hợp, hãy lưu và đóng.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo