Dùng thử miễn phí

CoreCommerce

Để đặt nút trò chuyện trực tuyến của LiveAgent trên trang CoreCommerce, hãy làm theo hướng dẫn tích hợp chi tiết bên dưới hoặc xem video của chúng tôi.

How to add live chat to CoreCommerce store | www.liveagent.com
  • Bước đầu tiên là tạo và tùy chỉnh nút trò chuyện mới trong bảng điều khiển LiveAgent. Sao chép mã HTML của nút (Ctrl + C) vào khay nhớ tạm.
CoreCommerce
  • Đi tới trang quản lý cửa hàng CoreCommerce của bạn và chọn Design > Advanced options >  Edit HTML/CSS > footer.html > dán mã nút trò chuyện (Ctrl + V) ngay trên dòng
CoreCommerce
  • Vào trang web cửa hàng của bạn, tải lại trang để sử dụng nút trò chuyện ngay.
CoreCommerce

Lý do nên dùng CoreCommerce

Tạo cửa hàng thương mại điện tử của bạn với giỏ hàng được lưu trữ trọn bộ của chúng tôi! Không cần phí giao dịch, quy trình thiết lập đơn giản và truy cập vào hàng trăm tính năng khác nhau, bất kể bạn sử dụng gói phần mềm nào. Hãy truy cập CoreCommerce để biết thêm thông tin.

Bạn sử dụng trình tích hợp này như thế nào?

Trình tích hợp CoreCommerce của LiveAgent cho phép bạn đặt nút trò chuyện trực tuyến ngay trên cửa hàng CoreCommerce.

FAQ

CoreCommerce là gì?

CoreCommerce là nền tảng Thương mại điện tử sử dụng giải pháp SaaS từ năm 2001, cung cấp dịch vụ/hỗ trợ được tùy chỉnh và cá nhân hóa.  

Bạn tích hợp CoreCommerce với LiveAgent như thế nào?

1. Tạo nút trò chuyện trực tuyến và sao chép mã HTML từ LiveAgent

2. Đi đến trang quản lý thương mại điện tử Corecommerce của bạn

3. Nhấp vào Design - Advanced Options - Edit HTML - Paste - Publish

Back to Integrations Create account for FREE

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo