Báo cáo nhân viên

LiveAgent cung cấp Báo cáo nhân viên về thời gian làm việc, Phiếu yêu cầu hỗ trợ, Chat, Cuộc gọi điện thoại đã trả lời, doanh số, thưởng và hơn thế nữa (xem tất cả các tùy chọn bên dưới) từ một phạm vi thời gian cụ thể. Các mục nhập riêng lẻ có thể được sắp xếp theo phạm vi thời gian, Bộ phận, kênh và Nhân viên. Báo cáo nhân viên có thể được xuất sang tệp CSV.

Các tùy chọn hiển thị báo cáo nhân viên (cột):

 • Thẻ
 • Câu trả lời
 • Thời gian TB cho một câu trả lời mới
 • Thời gian TB để mở câu trả lời
 • Cuộc gọi
 • Cuộc gọi nhỡ
 • Phút gọi
 • Tin nhắn chat
 • Chat
 • Chat bị nhỡ
 • Thời gian nhận chat TB
 • Thời gian chat TB
 • Không được xếp hạng
 • Không được xếp hạng %
 • Thưởng
 • Thưởng %
 • Khiển trách
 • Khiển trách %
 • Tin nhắn đến
 • Cuộc gọi đến
 • Cuộc gọi đã kết thúc
 • Chat đến
 • Chat đã kết thúc

Báo cáo nhân viên có thể thể hiện dữ liệu của bạn dưới những dạng biểu đồ sau:

Sử dụng Báo cáo nhân viên với API

Sử dụng LiveAgent REST API để yêu cầu các giá trị từ Báo cáo nhân viên.

Identify the most popular communication channels

Generate channel reports to see how many tickets came from which channel. Try it today. No credit card required.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo