Bộ lọc

Nếu bạn nhận được số lượng phiếu lớn theo thời gian, thì việc theo dõi và tìm phiếu bạn cần thực sự khó khăn. Đó là lý do chúng tôi cung cấp tính năng lọc để giúp bạn sắp xếp công việc của mình một cách gọn gàng.

Trong mục Phiếu, bạn có thể tạo Bộ lọc để phân loại Phiếu theo điều kiện của bạn. Bạn có thể tạo danh mục và chuyển Phiếu vào đúng danh mục mong muốn.

Bộ lọcBộ lọc

Ví dụ

Bạn có thể tạo một danh mục mới có tên là “Cần phản hồi” với các điều kiện trạng thái của bộ lọc: Mới + Mở + Hoãn để bạn có thể xem tất cả các phiếu cần bạn phản hồi trong một danh mục gọn gàng.

Danh sách điều kiện cho Bộ lọc:

Trạng thái:

 • Đã trả lời
 • Đang gọi
 • Đang trò chuyện
 • Spam
 • Đã xóa
 • Mới
 • Mở
 • Đã giải quyết
 • Đã hoãn

Nguồn:

 • Nút chat
 • Biểu mẫu liên hệ
 • Email
 • Facebook
 • Tin nhắn Facebook
 • Lời mời
 • Diễn đàn
 • Đề xuất
 • Gọi
 • Tiện ích gọi
 • Twitter
 • Cùng chủ đề
 • Được yêu cầu bởi
 • Được chỉ định cho
 • Không được chỉ định cho
 • Bộ phận
 • Bộ phận (ngoại trừ)
 • Tin nhắn được thêm bởi
 • Tin nhắn
 • Đã tạo
 • Đã thay đổi
 • Mức độ SLA
 • Danh mục đề xuất
 • Danh mục diễn đàn
 • Thẻ
 • Thẻ ngoại trừ
 • Nền tảng
 • Trạng thái đơn hàng
 • Mối ưu tiên
 • Trạng thái
 • Danh mục
 • Url
 • Địa chỉ bưu điện
 • Vị trí của bạn
 • Nhóm liên hệ của công ty

Search for tickets with ease

Filter tickets by channel, customer, or any other custom filter to make searching easier. Try it today for free. No credit card required.

Tài nguyên cơ sở tri thức

Tìm hiểu chi tiết hơn

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo