Mẫu email

In LiveAgent you can configure email templates for your Customers and Agents. All the email templates sent from your LiveAgent can be formatted as HTML or plain text emails. By using the implemented WYSIWYG editor, you can easily edit and style the content of your email templates.

Mẫu email dành cho khách hàng

Đây là những email được cấu hình sẵn được gửi đến khách hàng khi một số loại sự kiện nhất định diễn ra.

Bạn có thể tùy chỉnh các mẫu email dành cho Khách hàng đối với:

 • Phản hồi phiếu yêu cầu hỗ trợ (Được gửi cho khách hàng khi nhân viên phản hồi về phiếu yêu cầu hỗ trợ hiện có.)
 • Phiếu yêu cầu hỗ trợ mới (Được gửi cho khách hàng khi nhân viên tạo phiếu bằng tin nhắn văn bản.)
 • Chuyển tiếp tin nhắn (Được gửi khi nhân viên chuyển tiếp tin nhắn cho khách hàng.)
 • Phiếu yêu cầu hỗ trợ đã được giải quyết (Được gửi cho khách hàng khi phiếu yêu cầu hỗ trợ khách hàng đã được giải quyết.)
 • Bản ghi cuộc trò chuyện (Mẫu email của bản ghi cuộc trò chuyện được gửi cho khách hàng. Khách hàng phải chọn tùy chọn gửi bản ghi để nhận bản ghi qua email.)
 • Phản hồi chủ đề hoặc đề xuất của diễn đàn (Được gửi tới khách hàng khi có thêm một phản hồi mới trên diễn đàn hoặc chủ đề, email này được gửi tới tất cả khách hàng đã nhận xét hoặc bình chọn cho đề xuất/chủ đề. Email này cũng chứa liên kết hủy đăng ký.)
 • Mail đăng ký (Được gửi tới khách hàng khi họ tạo tài khoản trong Hệ thống lưu trữ kiến thức. Email này chứa liên kết để khách hàng có thể thiết lập mật khẩu của mình đồng thời cũng đóng vai trò xác minh email của khách hàng. Những khách hàng sử dụng địa chỉ email giả sẽ không thể thiết lập mật khẩu tài khoản.)
 • Mail Quên mật khẩu (Được gửi cho khách hàng khi họ nhấp vào liên kết quên mật khẩu. Email này chứa một liên kết để đặt lại mật khẩu.)

Save time with email templates

Create beautifully formatted email templates with our WYSIWYG editor. Try it today for free. No credit card required.

Mẫu email dành cho nhân viên

Đây là những thông báo bằng email được cấu hình sẵn được gửi đến nhân viên khi một số loại sự kiện nhất định diễn ra.

Mẫu email dành cho nhân viên

Bạn có thể tùy chỉnh các mẫu email dành cho Nhân viên đối với:

 • Khách hàng phản hồi trong phiếu yêu cầu hỗ trợ được chỉ định (Được gửi đến nhân viên khi khách hàng trả lời trong phiếu được chỉ định. Thông báo sẽ không được gửi khi nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống.)
 • Phiếu yêu cầu hỗ trợ khách hàng được chỉ định cho Nhân viên (Được gửi cho nhân viên khi chỉ định cho họ phiếu yêu cầu hỗ trợ. Thông báo sẽ không được gửi khi nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống.)
 • Phiếu yêu cầu hỗ trợ mới được tạo (Được gửi đến nhân viên khi phiếu yêu cầu hỗ trợ mới được tạo ở bất kỳ phòng ban nào của nhân viên)
 • Email Yêu cầu mật khẩu mới (Được gửi đến nhân viên hoặc khách hàng khi người dùng yêu cầu mật khẩu mới. Email này chứa liên kết để đặt lại mật khẩu của họ.)
 • Mail Quên mật khẩu (Được gửi tới nhân viên khi họ nhấp vào liên kết quên mật khẩu. Email này chứa liên kết để đặt lại mật khẩu của họ.)
 • Mail đăng ký (Được gửi tới nhân viên khi quản trị viên thêm họ vào hệ thống. Email này chứa liên kết để thiết lập mật khẩu của nhân viên.)

Tài nguyên hệ thống lưu trữ kiến thức

Tìm hiểu chi tiết hơn

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo