Ghi chú

Ghi chú là một tính năng hữu ích cho tất cả nhân viên muốn lưu giữ phiếu yêu cầu hỗ trợ của mình một cách có tổ chức hơn và tuân thủ những nhắc nhở về phiếu yêu cầu hỗ trợ hoặc khách hàng cụ thể. 

LiveAgent cung cấp cho bạn khả năng thêm ghi chú cá nhân vào phiếu yêu cầu hỗ trợmà chỉ nhân viên mới có thể thấy được, không hiển thị đối với người gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ hoặc bất kỳ người dùng cuối nào khác có thể cũng nhận được bản sao email phiếu yêu cầu hỗ trợ. Điều này cho phép bạn chia sẻ tiến trình trong nội bộ hoặc lưu lại các bản cập nhật của mình để tham khảo trong tương lai. Bạn thậm chí có thể chuyển phiếu yêu cầu hỗ trợ có ghi chú nội bộ cho một nhân viên khác.

Ví dụ

Khách hàng của bạn đã lý giải một vấn đề bằng sáu email dài, bạn có thể tóm tắt vấn đề này trong một ghi chú và chuyển ghi chú này cho các nhà phát triển. Những nhà phát triển này sẽ xử lý và giải quyết vấn đề đó mà không cần phải đọc tất cả các email từ khách hàng (điều đó sẽ lãng phí thời gian). Chỉ cần bản tóm tắt vấn đề bạn đã thêm vào ghi chú là đủ

Need a reminder? Use a note!

Create private notes and use them as reminders for yourself or your colleagues. Try it today for free. No credit card required.

Tài nguyên hệ thống lưu trữ kiến thức

Learn more details

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo