Hệ thống lưu trữ kiến thức

Tạo danh mục trong Cổng thông tin khách hàng dựa trên sản phẩm, dịch vụ hoặc kiểu khách hàng của bạn. Thêm các bài viết trong hệ thống lưu trữ kiến thức, Diễn đàn, hoặc bảng phản hồi. Tạo tiện ích tìm kiếm trong hệ thống lưu trữ kiến thức để khách hàng có thể truy cập dễ dàng vào các bài viết ở đó. Các tiện ích tìm kiếm dễ dàng tùy chỉnh và có thể được đặt ở bất kỳ đâu trong các trang hệ thống lưu trữ kiến thức.

Youtube video: Knowledge Base / Customer Portal Demo | LiveAgent

Chọn một chủ đề cho Cổng thông tin khách hàng của bạn từ các mẫu tạo sẵn hoặc tạo một chủ đề mới với css và HTML tùy chỉnh. Thêm logo, tiêu đề, mã theo dõi, đầu trang và chân trang của riêng bạn.

3 chủ đề tạo sẵn:

 • Cổ điển
 • Tối giản
 • Montana

Bạn có thể tùy chỉnh màu của:

 • Đầu trang
 • Nút hành động chính
 • Nút hành động chính – Di chuột
 • Nút hành động phụ
 • Nút hành động phụ – Di chuột
 • Ô đánh đấu
 • Biểu tượng danh mục
 • Biểu tượng bài viết
 • Biểu tượng mục
 • Biểu tượng tiêu đề

Nội dung khác nhau dành cho Nhân viên và khách hàng

Bạn có thể tạo các bài viết và danh mục riêng biệt trong hệ thống lưu trữ kiến thức mà khách hàng không thể truy cập, chỉ Nhân viên mới có quyền xem (bài viết, danh mục nội bộ).

Tài nguyên hệ thống lưu trữ kiến thức

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Create multiple self-service portals

Have multiple brands or products that you manage with LiveAgent? No problem, create a unique customer portal for each! Try it today. No credit card required.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo