• Tính năng
  • Hợp nhất phiếu yêu cầu hỗ trợ

Hợp nhất phiếu yêu cầu hỗ trợ

Tính năng Hợp nhất phiếu yêu cầu hỗ trợ này rất hữu ích khi bạn nhận được nhiều cuộc trò chuyện khác nhau về cùng một vấn đề và bạn cần kết hợp chúng thành một phiếu yêu cầu hỗ trợ.

Trong trường hợp bạn đã nhận được nhiều phiếu yêu cầu hỗ trợ về cùng một vấn đề và bạn muốn kết hợp chúng hoặc bạn cần liên kết các phiếu khác nhau bằng một cách nào đó thì bạn có thể làm như vậy với tính năng Hợp nhất.

Tính năng hợp nhất cho phép hợp nhất phiếu yêu cầu hỗ trợ với nhau để giúp công việc của nhân viên trở nên dễ dàng hơn. Chức năng này không chỉ hợp nhất văn bản mà còn hợp nhất các thẻ được liên kết với phiếu yêu cầu hỗ trợ. Việc phiếu yêu cầu hỗ trợ ban đầu sẽ bị xóa khi áp dụng tính năng Hợp nhất là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn chỉ hợp nhất các phiếu yêu cầu hỗ trợ khi thực sự cần thiết.

Save time with the merge feature

Received multiple tickets about the same issue? Merge them into one to eliminate duplicate work. Try it today. No credit card required.

Tài nguyên hệ thống lưu trữ kiến thức

Tìm hiểu chi tiết hơn

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo