Dùng thử miễn phí

iOS

Dịch vụ khách hàng không thể bị trì hoãn khi bạn rời bàn làm việc. LiveAgent cung cấp ứng dụng iOS gốc cho thiết bị di động yêu thích của bạn để bạn có thể cung cấp dịch vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi.

How to Chat on the go with LiveAgent iOS app | www.liveagent.com

Hãy tải miễn phí ứng dụng iOS LiveAgent để kết nối với khách truy cập trang web khi bạn không có mặt ở văn phòng. Bạn có thể trò chuyện với khách hàng ở bất cứ đâu, phản hồi nhanh và tạo ấn tượng với khách hàng của bạn bằng dịch vụ hỗ trợ liên tục.

iOS

Những tính năng chính:

  • Giải quyết, chuyển giao và phản hồi các phiếu yêu cầu hỗ trợ
  • Nhận thông báo nổi về phiếu yêu cầu hỗ trợ hoặc khi có cuộc trò chuyện mới
  • Sử dụng bộ lọc cài đặt trước để sắp xếp phiếu yêu cầu hỗ trợ
  • Xem các thẻ, ghi chú và phòng ban cho mọi phiếu yêu cầu hỗ trợ

Hỗ trợ khách hàng toàn diện chỉ trong tầm tay. Giải quyết phiếu yêu cầu hỗ trợ và tăng năng suất ở mọi lúc mọi nơi!

Tải xuống ứng dụng iOS LiveAgent

iOS

Integrate hundreds of tools through API

Want to connect your own tool with LiveAgent? No problem, you can do so using our API key. Try it today for free. No credit card required.

Start free 14-day trial

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo