Kho Biểu Mẫu Liên Hệ

Thêm Biểu Mẫu Liên Hệ trên trang web của bạn và cho phép khách hàng của bạn gửi email trực tiếp từ trang web. Biểu Mẫu Liên Hệ có thể được tích hợp sẵn hoặc hiện ra. Mỗi khi một khách truy cập nhập các câu hỏi vào biểu mẫu và nhấp gửi, một Phiếu Hỗ Trợ mới sẽ được khởi tạo ngay trên LiveAgent.

Nút Liên Hệ

LiveAgent cung cấp nhiều nút Liên Hệ cho phép tùy chỉnh

Nhiều lựa chọn về vị trí cũng như phong cách của các Nút Liên Hệ được chỉnh trước:

Nhiều lựa chọn về vị trí cũng như phong cách của các Nút Liên Hệ được chỉnh trước:
Các Nút Biểu Mẫu Liên Hệ hiện trên các cạnh bên
Nhiều lựa chọn về vị trí cũng như phong cách của các Nút Liên Hệ được chỉnh trước:
Các Nút Biểu Mẫu Liên Hệ hiện dưới góc
Nhiều lựa chọn về vị trí cũng như phong cách của các Nút Liên Hệ được chỉnh trước:
Các Nút Biểu Mẫu Liên Hệ hiện ở giữa

Bạn vẫn chưa tìm thấy phong cách phù hợp cho Nút Liên Hệ? Đừng lo lắng, bạn có thể khởi tạo một tùy chỉnh riêng bằng cách viết mã HTML của riêng mình.

Nhiều lựa chọn về vị trí cũng như phong cách của các Nút Liên Hệ được chỉnh trước:
Tuỳ Chỉnh Biểu Mẫu Liên Hệ

Các Biểu Mẫu Liên Hệ

Bạn có thể chọn một biểu mẫu liên hệ được chỉnh trước từ 3 tùy chọn kiểu sau:

 • Cổ điển
 • Dạng Vuông
 • Màu Tối

Những thay đổi có thể thực hiện khi thiết kế Biểu Mẫu Liên Hệ:

 • Tiêu đề
 • Cho phép khách truy cập chọn bộ phận liên hệ
 • Màu sắc đường viền
 • Màu sắc nút chat
 • Màu sắc chữ
 • Màu sắc biểu mẫu
 • Màu sắc dòng trạng thái
 • Trường văn bản
 • Trường danh sách
 • Trường nhấp chọn
 • Trường nhóm các lựa chọn
 • Tạo không giới hạn các trường khác nhau (tên, email, số điện thoại, Mã Đặt hàng – ID, công ty, tin nhắn…)

Bạn có thể xác định mã css tùy chỉnh của mình để điều chỉnh Biểu Mẫu Liên Hệ cho thiết kế trang của bạn.

Ví dụ về Biểu Mẫu Liên Hệ
Ví dụ về Biểu Mẫu Liên Hệ

Check out our contact form gallery

Choose from a number of popular contact form styles or create your own! Try it today. No credit card required.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo